Projekti

Uživam tradiciju po kulinarskoj transverzali od Panonije do Jadrana - Uživam tradicijo

Program: Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020

Trajanje 1.7.2017. - 31.12.2019.
Ukupna vrijednost
projekta
1.593.700,00 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
1.354.645,00 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
0,00 EUR
Ciljevi
- uspostavljane kulinarske transverzale od Panonije do Jadrana koja će posjetiteljima ponuditi jedinstveni doživljaj autohtone tradicije, običaja i kulinarstva u obliku privlačnih programa koji će se odvijati na području kulturnih i prirodnih spomenika od Prekmurja i središnje Slovenije pa sve do područja Zagorja i Istre na temelju trajnog sudjelovanja lokalnih ponuđača u baštinskim zajednicama. Na taj način posjetitelji će aktivno i u potpunosti doživjeti baštinu na moderan način.
Rezultati
-veće znanje, kapacitet i stručnost ciljnih skupina, posebno baštinskih zajednica pri povezivanju u lokalne lance dodane vrijednosti, oblikovanju i izvedbi zajedničkih prekograničnih turističkih programa i kreiranju doživljaja s gostima, te mladih, koji će
pridobiti znanja interpretatora baštine (veći kapacitet za barem 3.000 osoba unutar programskog područja)
-aktivna zajednička prekogranična kulinarska destinacija (transverzala od Panonije do Istre) s zajedničkim brendom i turističkim proizvodom UŽIVAM TRADICIJU, koja veoma raznolikim skupinama posjetitelja donosi uzbudljive jedno- i višednevne vođene ture, koje će ih oduševiti nad posjećenim projektnim područjem baštine (Botanički vrt Ljubljana (RNKD, EŠD 7914, EŠ20), Muzej grada Ljubljane, Trubarjeva domačija (RNKD, EŠD 615, spomenik), klijet Grm Novo Mesto (spomenik, EŠD248/00, 19144), Lončarsko selo Filovci (RNKD, EŠD 29876), Park prirode Žumberak (broj 413, prirodna-kulturna baština), Prezid (u RNKD po graditeljskoj baštini), Vrsar (stara gradska jezgra, RRI-0106-1966), Zagorje (cijela KZŽ) i tradicionalnog kulinarstva gdje sami spremaju tradicionalna jela, sudjeluju pri narodnim običajima, obrtima 
-na temelju navedenog i zajedničkog marketinga broj posjetitelja zajedničkoj destinaciji povećan je za barem 8.500 u posljednjoj godini unutar cijelog područja, i planiran je broj od 10.000 posjetitelja svake sljedeće godine. Početna vrijednost posjeta za g. 2016 u odabranim 6
muzejima: 93.572 osoba i na 2 zaštićenim područjima: 58.953 osoba. Planiramo povećati broj posjete muzejima za: 6310 i na zaštićenim područjima za: 2190. Na taj način bi postigli dugoročnu ponudu kvalitetne, trajne, privlačne kulinarske baštine koja će aktivnim oživljavanjem baštine omogućiti drugačije iskustvo posjetiteljima, koji će se rado vraćati, a ujedno osigurati i dodatan prihod, radna mjesta na lokalnom području, koja će se temeljiti na realizaciji tradicionalnih lokalnih potencijala te utjecati na gospodarski rast
obiju država.