Projekti

TURIZAM NA RURALNOM PODRUČJU S RUKOM U RUCI S PRIRODNOM I KULTURNOM BAŠTINOM - UPOZNAJMO I UŽIVAJMO

Program: Operativni program IPA Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.

Nositelji

Kmetijskogozdarska zbornica Slovenije – Kmetijskogozdarski zavod Celje

Združenje turističnihkmetij Slovenije

Krapinsko – zagorska županija

Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije

Zagorska razvojna agencija d.o.o. 

 

 

 

 

Lokacija

Savinjska regija (SLO)

Krapinsko – zagorska županija (HR) 

Trajanje 19.12.2013. - 17.3.2015.
Ukupna vrijednost
projekta
216.448,26 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
183.542,89 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
32.905,37 EUR
Ciljevi

1.Povezati ponuđače na prekograničnom području.

2.Motivirati i educirati ponuđače za razvoj ponude i uključivanje prirodne i kulturne baštine u ponudu.

3.Motivirati stručnjake koji  pomažu poljoprivrednicima u razvoju njihove ponude za uključenje interpretacije prirodne i kulturne baštine u programe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

4.Oblikovati kvalitetne turističke programe na temu gastronomije i prirode s naglaskom na razvoju prekograničnih turističkih ponuda i inovativnih turističkih proizvoda kulinarskog turizma što će omogućiti produženje turističke sezone na jesen i proljeće.

5.Potaknuti i motivirati ponuđače za očuvanje lokalnog identiteta i nadogradnju njihovih proizvoda i usluga, povezanih s odgovornim ponašanjem prema prirodi i okolišu.

6.Kod potrošača u Sloveniji i Hrvatskoj uz pomoć medija probuditi zanimanje i naklonost potrošača za ponudu poljoprivrednih gospodarstava       koja će se temeljiti na prirodnoj i kulturnoj baštini. 

Aktivnosti

1.Animacija, obuka i razvoj ponude

U sklopu animacije, obuke i razvoja ponude na ruralnom području izradit će se 2 baze podataka o ponuđačima (jedna sa slovenske, jedna sa hrvatske strane) zajednički kriteriji za uključivanje ponuđača u projektne aktivnosti, organizirat će se ukupno 13 radionica i 1 studijsko putovanje ponuđača i stručnjaka, izradit će se analiza o potencijalnoj zaštiti proizvoda te pilotni plan interpretacije prirodne i kulturne baštine za odabrano seosko gospodarstvo.

2.Marketinške komunikacijske aktivnosti

U sklopu marketinško komunikacijskih aktivnosti izradit će se 22 programa doživljaja na ruralnom području od čega će 2 programa biti prekogranična. Izradit će se promotivni prospekt, tiskat će se upute za goste te će se projekt i prekogranično područje predstavit na 2 specijalizirana sajma za turizam (Turizemin prosti čas, Ljubljana i GAST, Split). Organizirat će se i jedna gastronomska manifestacija.

3.Informiranje i obavještavanje javnosti

U sklopu informiranja i obavještavanja javnosti organizirat će se dvodnevno studijsko putovanje za novinare, bit će objavljeno 10 recepata tradicionalne kuhinje s obje strane u jednom od tiskanih medija te će se organizirati i konferencija. 

Rezultati

Ponuđači na ruralnom području bit će povezani, motivirani i osposobljeni za uključivanje interpretacije prirodne i kulturne baštine u svoju ponudu. Ponuda područja bit će bogatija za 22 privlačna programa doživljaja na ruralnom području od kojih će 2 biti prekogranična. Gosti će biti motivirani za odgovornije ponašanje prema prirodi i okolišu. Zajednički prekogranični promotivni prospekt na temu regionalne gastronomije osigurat će povećan broj posjetitelja na prekograničnom području. Javnost će bolje upoznati tu ponudu kroz objave u medijima i predstavljanjima na sajmovima i biti joj naklonjenija.