Projekti

Strategija ruralnog razvoja Krapinsko – zagorske županije

Program: CEI „Know – how Exchange programme (KEP)“

Nositelji
 1. Razvojna agencija Kozjansko
 2. Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Lokacija

Krapinsko – zagorska županija

Trajanje 1.1.2011. - 30.6.2011.
Ukupna vrijednost
projekta
26.339,00 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
13.167,00 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
13.172,00 EUR
Ciljevi

Opći cilj ovog projekta je poboljšanje konkurentnosti regionalnog gospodarstva na tržištu kroz definiranih prioriteta, mjera i ciljeva ruralnog razvoja.

Posebni kratkoročni ciljevi su:

 1. stvaranju regionalnog partnerstva između ključnih dionika u ruralnom području koje će biti glavni akteri u stvaranju ruralne politike
 2. stvaranje održivog dokument koji će biti osnova i vodič kroz ruralni razvoj,
 3. prikupljanje strateških projekata Krapinsko - zagorske županije u jednom dokumentu
Aktivnosti
 1. Uspostava projektnog tima
 2. Uspostava partnerstva odbora
 3. Analiza situacija ciljanih skupina
 4. SWOT analiza ciljanih skupina
 5. Razvoj ciljeva, prioriteta i mjera
 6. Definiranje programa ruralnog razvoja za razdoblje 2011 - 2013
 7. Projekt baza podataka
 8. Promocija
 9. Provedba Strategije prema Akcijskom planu
Rezultati

Nakon završetka projekta Krapinsko – zagorska županija dobila je Strategiju ruralnog razvoja 2011.-2013. u koju su bili uključeni svi relevantni dionici ruralnog razvoja kako bi se dobila kvalitetna podloga za ruralni razvoj na regionalnom i lokalnom nivou.