Projekti

Ride & Bike

Program: Operativni program Slovenija - Hrvatska 2007 - 2013

Nositelji

Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Lokacija

Krapinsko-zagorska županija

Zagrebačka županija (Općine Brdovec, Marija Gorica i Dubravica)

Spodnjeposavska regija - Slovenija

Savinjska regija - Slovenija

Trajanje 1.2.2015. - 30.4.2016.
Ukupna vrijednost
projekta
395.846,60 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
336.469,59 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
0,00 EUR
Ciljevi

Opći prekogranični ciljevi su:

 • Jačanje prekograničnog destinacijskog identiteta
 • Cjelovit razvoj ruralnih integralnih turističkih proizvoda temeljenih na specifičnim oblicima turizma (biciklistički i konjički turizam)
 • Povećanje postojeće turističke kapacitete s obje strane granice
 • Jačanje suradnje između turističkih ponuđača na prekograničnom području
 • Povećanje  osviještenosti o održivom turizmu
 • Povećanje broja posjetitelja i turista na prekograničnom području
 • Oblikovanje nove turističke prekogranične proizvode s naglaskom na biciklistički i konjički turizam
 • Očuvanje kulturne i prirodne baštine prekograničnog područja
 • Poboljšanje kvalitete življenja ruralnog stanovništva
 • Poboljšanje mogućnosti zapošljavanja na prekograničnom području
Aktivnosti

Projektne aktivnosti su:

 • Uspostava mreže biciklističkih i konjičkih ruta na prekograničnom području;
 • Digitalizirati staze – označiti biciklističke i konjičke rute gps koordinatama;
 • Izgradnja infrastrukture za konjički turizam (4 odmorišta za konje);
 • Izgradnja infrastrukture za biciklistički turizam (odmorišta za bicikle);
 • Izrada promotivnih materijale o biciklističkim i konjičkim rutama;
 • Izrada biciklističke karte;
 • Nadopuna postojećih web stranice novim sadržajima turističke ponude s naglaskom na ponudu biciklističkog i konjičkog turizma;
 • Izrada mobilne aplikacije za pametne telefone;
 • Specijalizacija postojeće turističke vodiče novim znanjima i specifičnostima biciklističke i konjičke turističke ponude na prekograničnom području;
 • Uspostava i osposobljavanje mreže turističkih ponuđača prekograničnog područja;
 • Osvješćivanje i obrazovanje ponuđača i nositelja turističke ponude;
 • Provodba edukacijskih radionica za nositelje i upravitelje prirodnom i kulturnom baštinom te za turističke ponuđače;
 • Predstavljanje biciklističke i konjičke rute na sajmovima u državama Europske unije specijaliziranim za te vrste turizma;
 • Izrada pilotni model trženja biciklizma sa razrađenim prekograničnim sustavom iznajmljivanja i naplate bicikl.
Rezultati

Kroz provedbu projektnih aktivnosti ostvariti će se sljedeći učinci:

 • trasirana 1 konjička staza i 2 odvojka,
 • trasirana 1 biciklistička staza,
 • označena 1 konjička staza i 2 odvojka,
 • izrađene 2 web stranica i nadograđena 1,
 • provedeno 20 edukacija ciljnih skupina,
 • oblikovan promocijski materijal, organizirani i provedeni nastupi na 3 sajma,
 • izrađeno 18 odmorišta,
 • izrađena aplikacija za pametne telefone,
 • izrađen pilotni model trženja biciklizma.


Provedbom projektnih aktivnosti ispunit će se sljedeći rezultati:

 • digitalizirano 20 staza,
 • educirano 198 pripadnika ciljnih skupina,
 • 500 posjetitelja web stranica,
 • 100 korisnika aplikacije za pametne telefone.