Projekti

Rethink

Program: Program za cjeloživotno učenje, Leonardo da Vinci - Prijenos inovacija

Nositelji

Agencija za razvoj Varaždinske županije 

Regionalna razvojana agencija Zagrebačke županije

Zagorska razvojna agencija

Regionalna agencija Međimurje

Razvojna agencija Podarvine i Prigorja

BLUEWATERS

Znanstveno - istraživački centar Bistra - Ptuj

Regija Kujawsko - Pomorskie

Agencija za podršku regionalnog razvoja Košice

Lokacija

Hrvatska

Poljska

Slovačka

Slovenija

Austrija 

Trajanje 1.11.2013. - 31.10.2015.
Ukupna vrijednost
projekta
278.870,64 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
208.750,21 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
70.120,43 EUR
Ciljevi

Potaknuti eksploataciju postojećih inovacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u području održivog regionalnog razvoja kako bi se strukovno obrazovanje i osposobljavanje učinilo otvorenijim i relevantnijim za potrebe tržišta rada te društva općenito. 

Rezultati

- Program treninga i metodologija za integraciju održivog regionalnog razvoja u strukovno obrazovanje i osposobljavanje na nacionalnoj i međunarodnoj razini, uz istovremeno osiguranje informacija o suvremenim procesima u području regionalnog razvoja, upravljanja, teorije, politike i prakse u europskom kontekstu

- Matrica kompetencija za voditelja regionalnog razvoja, sudionika u regionalnom razvoju i suradnika voditelja

- Temelj za uvođenje e- obrazovanja u strukovno obrazovanje i osposobljavanje u sektoru regionalnog obrazovanja