Projekti

Razvoj prekogranične wellness destinacije s povezivanjem ruralnih turističkih proizvoda (Wellness 3 plus)

Program: Operativni program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.

Nositelji
 1. RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO
 2. Zagorska razvojna agencija d.o.o.
 3. Krapinsko-zagorska županija
 4. RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA
 5. LTO Rogla-Zreče, GIZ
Lokacija
 1. Savinjska regija – Šentjur
 2. Krapinsko – zagorska  županija, Krapina
 3. Savinjska regija – Šmarje pri Jelšah
 4. Savinjska regija – Zreče
Trajanje 13.7.2009. - 31.3.2012.
Ukupna vrijednost
projekta
417.717,01 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
406.059,50 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
71.657,51 EUR
Ciljevi
 • Jačanje prekograničnog destinacijskog identiteta
 • Cjelovit razvoj ruralnih integralnih turističkih produkata 
 • Povećanje postojećih turističkih kapaciteta na obje strane granice
 • Jačanje suradnje između turističkih ponuđača na prekograničnom području
 • Poboljšanje kvalitete življenja ruralnog stanovništva
 • Poboljšanje mogućnosti zapošljavanja na prekograničnom području
 • Povećanje osviještenosti o održivom turizmu
 • Povećanje broja posjetitelja, turista na prekograničnom području
 • Očuvanje kulturne i prirodne baštine prekograničnog područja
 • Oblikovanje novog turističkog prekograničnog produkta – wellness 3 plus.
 • Gospodarski rast i poticanje nastajanja novih MSP (malih, srednjih poduzeća), koja će osiguravati nova radna mjesta i smanjiti odljev znanja, visoko obrazovanog kadra i mladih.
Aktivnosti

Kroz projekt se turistička ponuda spojila u tri tematska sklopa: aktivan odmor, doživljaj prirode i gastronomije te kulturom, i njih će se, preko novih integralnih turističkih proizvoda, utkati u postojeću turističku ponudu područja, s ciljem da  se udruži i poveže ponuda ruralnog područja u jednu cjelinu, jedinstvenu, prekograničnu, srednjeeuropsku wellness destinaciju, prepoznatljivu po specijaliziranoj, izvornoj i povezanoj ponudi.

 1. Upravljanje i koordinacija - organizacija, koordinacija i upravljanje  aktivnostima, administrativno i financijsko vođenje projekta
 2. Pilotni model destinacije wellness 3 plus –obuhvaća analizu ponude i potražnje prekograničnog područja te predlaže mogućnosti plasmana i potrebne instrumente i infrastrukturu, a sadrži i jedinstvenu bazu ponuđača turističkih proizvoda i usluga na prekograničnom području. Model se koristio kao podloga za oblikovanje 20 integralnih prekograničnih turističkih proizvoda od kojih će najmanje 8 biti uključeno u prekograničnu ponudu i rezervacijske sisteme.
 3. Uspostavljanje mreže ponuđača – Postojeći ponuđači turističkih proizvoda i usluga iz područja aktivnog odmora, doživljaja prirode i gastronomije, kulture i tradicionalnih zanata kroz projekt su se povezali i umrežili. Organizirani su zajednički nastupi na sajmovima u Hrvatskoj, Sloveniji i Njemačkoj sa svrhom predstavljanja prekogranične ponude. Nastupi su organizirani u suradnji s Krapinsko zagorskom županijom, TZ Krapinsko zagorske županije, Gospodarskom komorom, županijskom komorom Krapina te Obrtničkom komorom Krapinsko zagorske županije te ponuđačima turističkih proizvoda i usluga. 2010.godine prekogranična ponuda predstavljena je na sajmovima Turizam i slobodno vrijeme u Ljubljani te CROTUOR u Zagrebu. 2011.godine omogućeno je predstavljanje prekogranične ponude na sajmovima Turizam i slobodno vrijeme u Ljubljani, GAST 2011 u Splitu te turističkoj burzi ITB u Berlinu.
 4. Obrazovanje – U sklopu projekta izrađeni su sadržaji za provedbu edukativnih radionica za zainteresirana ponuđače turističkih proizvoda i usluga koje su uspješno i provedene. Također su organizirane i provedene edukativne radionice za turističke vodiče na području Krapinsko zagorske županije u skladu s zakonskom regulativom od strane VPŠ Utilus. Edukacijama je ukupno prisustvovalo 80 osoba. Nakon završenih predavanja na ispit je izašlo 60 osoba, od kojih je 24 osoba uspješno položilo ispit.
 5. Oblikovanje integralnih turističkih proizvoda – razvoj zamisli i organiziranosti zajedničkih integralnih turističkih proizvoda prekograničnog područja, razvoj krovnih turističkih proizvoda pod zajedničkim destinacijskim sadržajem wellness 3 plus: aktivni odmor, doživljaj (gastronomija i priroda) te kultura
 6. Prekogranični suveniri wellness 3+ destinacije - Na natječaj za odabir prekograničnog suvenira wellness 3+ destinacije pristiglo je 108 suvenira od kojih je 59 bilo sa slovenskog, a 49 sa hrvatskog projektnog područja. Ocjenjivanje suvenira provodila je tročlana stručna komisija čiji su članovi bili prof. dr. Janez Bogataj, dr. Vito Hazler i mag. Andrej Dular. Stručna komisija je suvenire podijelila u četiri kategorije, ovisno o kvaliteti izvedbe, izvornost, funkcionalnost i baštinsku vrijednost. U 1. skupinu je bilo uvršteno 10 »pobjedničkih« suvenira, koji najbolje objedinjuju sve navedene kriterije: Cokle, autora Martina Mumlja; Papirne simfonije, autorice Anje Videc; Pekač za jabuke, autorice Mihaele Jezernik; Piščalka za nju i za njega, autora Jožeta Oniča; Piščalka ptičja kučica, autora Jožeta Oniča; Kutijica za dušu, tijelo i duh, autorice Rosande Ploštajner; Wellness 3 plus zeliščno razvajanje, autorice Andreje Stankovič; Aroma škaf,  "KERA - TIMS" Proizvodnja keramike i trgovina; Krapinek, autorice Biserke Svedružić; Tronožac, lončara Ivana Kovačića.
 7. Razvoj distribucijskih kanala, marketinške strategije – izrada marketinške strategije wellness destinacije 3 plus, izrada programa marketinškog komuniciranja, razvoj i uporaba područnih turističko informativnog sistema i njihova integracija u nacionalne turističke informacijske sisteme, uključivanje integralnih turističkih proizvoda wellness 3 plus u centralne rezervacijske i prodajne sisteme
 8. Komunikacija i informiranje – informiranje ciljane javnosti o projektu (stanovnike na području, turiste, lokalne zajednice, ponuđače turističkih usluga), izrada internetske stranice projekta, izrada tiskanog kataloga ponuđača turističkih usluga destinacije wellness 3 plus i CD-a, provođenje konferencija za tisak, izjava za medije, objave u medijima, predstavljanje na turističkim sajmovima
Rezultati

Povezivanjem ponuđača na prekograničnom području ojačala se prekogranična suradnju te su se sačuvali značajni socijalni elementi, a to je međukulturni dijalog, koji povezuje ljude, krajeve, regije i područje na slovenskoj i hrvatskoj strani. Razumijevanje i poštivanje navika, običaja i kultura susjednog naroda od ključnog je značenja za stvaralačko življenje u prekograničnoj turističkoj destinaciji, koja na takav način koristi svoje potencijale, od dobro očuvane prirode i kulturne baštine do ekološki proizvedene hrane,  kulinarstva  i bogatstva narodne tradicije.

Obrazovanjem i osposobljavanjem ponuđača turističkih usluga podignuta je razina osviještenosti o značenju zajedničkog i povezanog nastupanja, kao turistička destinacija sa jedinstvenom i stvaralačkom energijom, koju turist koristi putem raznolike ponude, od korištenja kvalitetnih lječilišnih usluga do raznolike ruralne ponude. Ista se zasniva na bogatoj prirodnoj, kulturnoj baštini i tradiciji, koje prvenstveno moraju biti svjesni ponuđači, vlasnici, upravljači, prijevoznici i zatim posjetitelji.

Svim projektnim aktivnostima doprinijeli smo trajnom razvoju prekograničnog područja, koji se zasniva na svijesti o postojanju bogatstva prirode i kulture te odgovornom korištenju tih dobara. Povezivanje, suradnja i poštivanje osnove su za oblikovanje integralnog turističkog produkta. Povezivanjem turističkih ponuđača u homogenu wellness 3 plus destinaciju i utjecajem na percepciju stanovništva o zajedničkom nastupu u partnerskim regijama, poboljšali smo suradnju između partnerskih regija i ubuduće.