Projekti

Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije

Program: Razvoj poslovne infrastrukture

Nositelji

Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija u suradnji s partnerima. Partneri su Zagorska razvojna agencija d.o.o. i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske. Suradnici na projektu su gradovi Krapina, Zlatar i Pregrada te općine Bedekovčina, Hraščina, Radoboj, Stubičke Toplice, Desinić, Tuhelj i Marija Bistrica. Suradnik na projektu je i Veleučilište "Hrvatsko Zagorje" Krapina. Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije izgradit će se u Krapini, poslovna zona Nova-Zapad. 

Trajanje 1.9.2017. - 1.1.0001.
Ukupna vrijednost
projekta
3.950.991,00 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
2.666.666,00 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
1.284.325,00 EUR
Ciljevi

CIlj projekta je razvoj nove, inovativne poduzetničke infrastrukture što će posredno doprinijeti jačanju konkurentnosti i razvoju tehnološki usmjerenih i na znanju temeljenih malih i srednjih poduzetnika, rastu i razvoju sektora malog gospodarstva, podizanju razine poduzetničkog znanja. 

Aktivnosti
  • Izgradnja poduzetničko-tehnološkog inkubatora
  • Opremanje poduzetničko-tehnološkog inkubatora
  • Uspostava virtualnog inkubatora
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija
Rezultati

Projekt Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije podrazumijeva uspostavu integriranog sustava (središta stručne, savjetodavne i mentorske pomoći) za potporu rasta i razvoja poduzetništva, potencijalnih i postojećih poduzetnika. Projekt će rezultirati izgradnjom objekta Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije s 13 inkubacijskih prostora, višenamjenskom dvoranom te edukacijsko-tehnološkim prostorom i inovativnim laboratorijem, ali i razvojem virtualnog inkubatora kao virtualne poduzetničke mreže.