Projekti

OZNAČITEV OB SOTLI - Intereg III A Označitev ob Sotli

Program: Program za susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska INTERREG IIIA 2004-2006.

Nositelji
 1. Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije
Lokacija
 1. Krapinsko – zagorska županija (HR)
 2. Občina Šmarje pri Jelšah (SI)
 3. Razvojna agencija Sotla (SI)
 4. Razvojna agencija Kozjansko (SI)
 5. Občina Kozje (SI)
 6. Občina Rogatec (SI)
 7. Občina Rogaška Slatina (SI)
 8. Občina Šentjur (SI)
 9. Občina Dobje (SI)
 10. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagrorske županije (HR)
 11. Zagorska - razvojna agencija (HR)
Trajanje 1.11.2007. - 31.12.2008.
Ukupna vrijednost
projekta
213.819,40 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
160.364,55 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
53.454,85 EUR
Ciljevi

Projekt pridonosi stvaranju zajedničkog turističkog i kulturnog prostora, zajedničkom informiranju gostiju te podiže razinu turističke infrastrukture s obje strane granice. Istovremeno omogućuje razvoj novih turističkih proizvoda uključivanjem bogatog prirodnog i kulturnog naslijeđa regije. Izravne ciljne skupine su turisti koji posjećuju prekogranično područje (SPA turisti u Termama Olimia, Tuhelj, Rogaška Slatina, Krapinske Toplice), jednodnevni posjetioci, škole i ekskurzije, itd.

Aktivnosti
 1. II. Faza smeđe signalizacije
 2. Operativni plan razvoja i označavanje vinotočja i vinskih cesta
 3. Plan razvoja i označavanje pješačkih i planinarskih staza:
  1. Izrada Studije razvoja pješačkih i planinarskih staza – analiza i detektiranje postojećih i potencijalnih pješačkih staza u Krapinsko-zagorskoj županiji.
  2. Elaborat označavanja pješačkih i planinarskih staza – na temelju Studije, potrebno je utvrditi mjesta postavljanja znakova smeđe signalizacije (sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama).
  3. Postavljanje znakova smeđe signalizacije
Rezultati

Rezultat projekta su novi i jednoznačni turistički i informativni znakovi u Krapinsko-zagorskoj županiji, označene vinske ceste i staze za pješačenje u Krapinsko-zagorskoj županiji te zajednička promocija projekta i turizma u prekograničnom području i cijelu Krapinsko-zagorsku županiju označenu smeđom turističkom signalizacijom.