Projekti

Mreža za razvoj poduzetnosti mladih

Program: Operativni program IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.

Nositelji
 1. Regionalni sklad dela Podravje
 2. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
 3. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Krapina
 4. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Čakovec
 5. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Varaždin
 6. Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Lokacija
 1. Podravska regija
 2. Savinjska regija
 3. Spodnjeposavska regija
 4. Krapinsko-zagorska županija
 5. Međimurska županija
 6. Varaždinska županija
Trajanje 1.4.2011. - 31.3.2013.
Ukupna vrijednost
projekta
461.734,74 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
386.304,49 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
75.430,25 EUR
Ciljevi
 • Uspostaviti prekograničnu partnersku mrežu javnih zavoda za zapošljavanje kao osnovu za uspostavljanje modela potpornih usluga za razvoj  poduzetnosti i poduzetništva mladih s jedinstvenim virtualnim središtem na prekograničnom području.
 • Aktivirati ciljne skupine mladih i poboljšati njihov poduzetnički potencijal odnosno zapošljivost – motivirati ciljnu skupinu, razviti poduzetnička i druga potrebna znanja za aktivan nastup na tržištu rada i ostvarivanju novih poduzetničkih pothvata.
 • Poboljšati kompetencije zaposlenika zavoda za zapošljavanje - s prijenosom znanja i iskustava  u okviru prekogranične mreže.
 • Osigurati prijenos znanja i iskustava te suradnja mladih sa potencijalnim mladim poduzetnicima i postojećim  MSP sa obje strane granice.
 • Pridonijeti integraciji i boljoj dostupnosti ponude potrebnog poduzetničkog osposobljavanja, savjetovanja i informiranja mladih te s time potaknuti sudjelovanje u razvoju novih MSP i zajedničkog nastupa  MSP na tržištu rada prekograničnog područja.
Aktivnosti
 1. Uspostavljanje mreže za razvoj poduzetnosti mladih
 2. Razvoj sadržaja modela Mreže za razvoj poduzetnosti mladih
 3. Pilotna provedba modela Mreže za razvoj poduzetnosti mladih
 4. Prijenos znanja i iskustava te poticanje prekograničnog sudjelovanja mladih
Rezultati

Outputi projekta će se uvrstiti kao mjera u programe aktivne politike zapošljavanja zavoda za zapošljavanje, što će omogućiti upotrebu i nadogradnju projektnih rezultata po završetku projekta. U tom primjeru bi se provođenje danjih aktivnosti osiguralo u skladu s vlastitim nacionalnim strategijama financiranja, što znači, da će se potrebne aktivnosti za izvođenje programa financirati kroz redovan budžet partnera.

Uspostavljeni su promotori za poticanje poduzetnosti i poduzetništva mladih. Sudionici su imali priliku surađivati s ostalim sudionicima osposobljavanja iz Slovenije i Hrvatske s ciljem jačanja prekograničnog među-poduzetničkog sudjelovanja s prijenosom znanja i iskustava na području razvoja poduzetničkih pothvata, te razvoja poduzetnosti i karijere. Napravljen je program osposobljavanja u virtualnoj e-učionici u »moodle« modulu, u kojem su sudionici programa bili praćeni svojim e-mentorima. Kroz projekt je ostvaren strateški cilj programa poboljšanja gospodarskog rasta područja regije i šire, jer će aktivnosti i rezultati projekta dugoročno utjecati na zajednički rast i jačanje MSP, koji osiguravaju dodatna radna mjesta i smanjuju odljev mozgova iz ruralnih područja.