Projekti

MARATON

Program: Operativni program IPA Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013.

Nositelji

Znanstveno-istraživački centar Bistra Ptuj

Tehnološko inovacijski centar Međimurje d.o.o.

Zagorska razvojna agencija d.o.o.

TECES, Tehnološki centar za električne strojeve

Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o.

Razvojni centar Murska Sobota

TehnoCenter UM d.o.o.

Sveučilište u Zagrebu

Lokacija

Slovenija

Hrvatska

Trajanje 18.12.2013. - 17.3.2015.
Ukupna vrijednost
projekta
359.477,83 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
303.624,94 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
55.852,89 EUR
Ciljevi

Opći prekogranični ciljevi: 

 • poticanje gospodarskog rasta i konkurentnosti gospodarstva u manje razvijenom pograničnom području;
 • jačanje suradnje između tvrtki i obrazovnih, istraživačkih i razvojnih organizacija za poboljšanje poslovnih inovacija i tehnologije

Posebni prekogranični ciljevi:

 • uspostava zajedničke, dvojezične web i mobilne aplikacije - on-line burze za studentske istraživačke radove u tvrtkama;
 • punjenje baze s otvorenim istraživačkim radovima koje su tvrtke definirale kao projekte za studentsku praksu, diplomski, magistarski ili doktorski rad;
 • promotivna kampanja za uključivanje studenata i istraživača - mentora u projekte;
 • promotivna kampanja za podizanje svijesti šire javnosti o postojanju i koristi on-line burze i projekta Maraton;
 • prijenos rezultata i iskustava iz projekta izvan područja i na buduće ciljne skupine.
Aktivnosti

Upravljanje i koordinacija

 • upravljanje i komuniciranje
 • koordinacijski sastanci partnera

Izrada web i mobilnih aplikacija on-line burze studentskih istraživačkih radova u poduzećima 

 • definiranje elemenata za web i mobilne aplikacije za on-line burzu studentskih istraživačkih radova
 • provedba javne nabave malih vrijednosti za izradu web i mobilne aplikacije
 • testiranje aplikacija
 • izvedba korekcija na aplikacijama

Punjenje zbirke on-line burze s početnim istraživačkim radovima

 • izrada dvojezičnog obrasca za preuzimanje radova
 • izrada dvojezičnih uputa za poduzeća za oblikovanje studentskih istraživačkih radova
 • posjete poduzećima sa svrhom oblikovanja početnih istraživačkih radova
 • prevođenje i unos početnih istraživačkih radova u on-line burzu
 • izrada dvojezičnih tehničkih uputa za poduzeća za unos istraživačkih radova u on-line burzu

Promotivne aktivnosti za uključivanje studenata na on-line burzu i pružanje potpore istaživačima-mentorima

 • oblikovanje, prijevod i tisak projektnog letka
 • izrada dvojezičnih tehničkih uputa za studente za prijavu za objavljene istraživačke radove na on-line burzi
 • izrada i održavanja Facebook Like stranice
 • oglašavanje on-line burze na društvenim mrežama
 • provedba dvodjelne promotivne kampanje s jedinstvenim ciljevima i ključnim porukama za obavještavanje studenata o postojanju i koristima on-line burze u studentskim tiskanim i/ili web medijima
 • provedba individualnih prezentacijskih posjeta studentskim organizacijama s ciljem dobivanja potpore projektu i širenju informacija o postojanju i koristima on-line burze
 • priprema i slanje e-poruka za istraživače-mentore
 • organizacija i održavanje informativnih dana o postojanju i koristima on-line burze
 • provedba konsolidacije istraženih potreba i traženih znanja od strane poduzeća s mogućnostima i postojećim fakultetskim studijskim programima tehničkog smjera

Informiranje i obavještavanje javnosti

 • organizacija i provedba konferencija za novinare o ciljevima i napretku provedbe projekta
 • priprema i provedba promotivne kampanje u masovnim medijima
 • priprema objava za javnost o projektu
 • oblikovanje i izrada promotivnih materijala za obavještavanje javnosti u skladu s uputama OP-a IPA SI-HR 2007-2013 što uključuje i oblikovanje logotipa projekta
 • oblikovanje i izrada promotivnih materijala za studente, istraživače i poduzeća
 • izrada dvojezičnog dokumenta Put do on-line burze studentskih istraživačkih radova na prekograničnom području SI-HR

 

Rezultati
 1. Uspostavljena nova usluga za poduzetnike u prekograničnom području: on-line burza studentskih istraživačkih radova na web stranici u koju poduzeća upisuju istraživačke radove, a studenti se prijavljuju na njih.
 2. Uspostavljene nove usluge: mobilne aplikacije u stvarnom vremenu za informacije o novim projektima na on-line burzi istraživačkih radova putem pametnih telefona i tablet računala.
 3. Informirana poduzeća o postojanju on-line burze putem e-pošte i masovnih medija.
 4. Podučena inovativna poduzeća - kako pretvoriti razvojne izazove u studentske istraživačke radove za on-line burzu.
 5. Unešeni istraživački radovi u on-line burzu na dva jezika - slovenskom i hrvatskom.
 6. Informirani studenti o postojanju i koristima on-line burze istraživačkih radova u poduzećima putem web stranice, društvenih mreža, studentskih medija i informativnih dana.
 7. Informirani istraživači na visokoškolskim ustanovama o postojanju i koristi on-line burze putem e-pošte i masovnih medija.
 8. Studenti uključeni u on-line burzu.
 9. Studentski istraživački radovi iz on-line burze koji su u tijeku ili će biti provedeni do kraja projekta.