Projekti

LUMEN

Program: Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Nositelji
 • Zagorska razvojna agencija d.o.o.
 • Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički
 • Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok
 • Osnovna škola Marija Bistrica
 • Osnovna škola Mače
 • Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada
 • Srednja škola Krapina
 • Srednja škola Zlatar
 • Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
 • Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok
Lokacija

Krapinsko-zagorska županija

Trajanje 28.6.2017. - 27.6.2019.
Ukupna vrijednost
projekta
127.261,80 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
108.172,53 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
19.089,27 EUR
Ciljevi

Ciljevi projekta su osigurati temeljne edukacije o darovitosti za 400 nastavnika, stručnih suradnika i predstavnika institucija, dodatne edukacije za 113 članova radnih skupina koje će u okviru 5 tematskih grupa razviti inovativne sadržaje rada s darovitima i pilotno ih provesti sa 160 učenika u 9 škola (koje postaju centri izvrsnosti nakon dovršetka projekta) te izrada pratećih materijala koji će biti dostupni na novoj platformi zainteresiranim nastavnicima, učenicima i roditeljima, kao i podrška roditeljima darovitih, izravna komunikacija s poslovnim sektorom te javna promocija postignuća učenika.

Aktivnosti
 • Jačanje kompetencija učitelja, nastavnika i stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola
 • Izrada, provedba i promocija programa za darovite
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija
Rezultati

Provedbom projekta će se pozitivno i dugoročno utjecati na nastavno osoblje, stručne suradnike, predstavnike institucija, (potencijalno) darovite učenike, njihove obitelji te posredno i na cjelokupnu zajednicu kroz ojačane kompetencije, izradu inovativnih sadržaja, provedbu programa u opremljenim prostorima uz korištenje novih tehnologija, uspostavu online dostupnog sustava s novim sadržajima, povezivanje darovitih s poslovnim sektorom i mentorima te osvješćivanje javnosti putem završnog eventa koji će – jednako kao i uspostava 9 centara izvrsnosti – prerasti u redovne aktivnosti koje ulaze u plan rada i proračun prijavitelja.