Investicijski potencijali u turizmu

Turističke znamenitosti, muzeji, wellness i spa te eno – gastro ponuda čine okosnicu turističke afirmacije Krapinsko – zagorske županije. Posljednjih godina u Krapinsko – zagorskoj županiji ulagalo se povećanje smještajnih kapaciteta, toplice i njihovu wellness i spa ponudu te obnovu muzeja, a uglavnom su to bile privatne investicije.

S obzirom da na području Krapinsko – zagorske županije postoje projektne ideje za ulaganje u turizmu te nekretnine s potencijalom uređenja u turističke svrhe, Zagorska razvojna agencija d.o.o. počela je skupljati informacije o nekretninama (parkovi, jezera, ribnjaci, zemljišta, kamenolomi, zapuštene ili napušteni objekti, izvori vode i slično) koje predstavljaju potencijalne turističke (greenfield i brownfield) investicije. Ove informacije prikupljaju se sa svrhom izrade Kataloga turističkih investicijskih potencijala u Krapinsko – zagorskoj županiji koji će bit javno objavljen, ali i prezentiran potencijalnim investitorima.

Iako je obrazac prvenstveno namijenjen za prikupljanje podataka o nekretninama u državnom te gradskom odnosno općinskom vlasništvu, dobrodošle su i prijave nekretnina u privatnom vlasništvu za koje vlasnici traže investitore.

Podatke možete dostaviti putem obrasca dostupnog na web stranicama Zagorske razvojne agencije d.o.o., Krapinsko – zagorske županije te Turističke zajednice Krapinsko – zagorske županije.

Za više informacije možete se obratiti gđi. Tanji Ivek na broj 373 – 161 ili 091/329-3347 ili putem e-maila: tanja@zara.hr.