Projekti

ENTER

Program: Lokalne inicijative za zapošljavanje- faza III

Nositelji
 • Krapinsko- zagorska županija
 • Obrtnička komora Krapinsko- zagorske županije
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina
 • Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina
Trajanje 14.5.2018. - 14.11.2020.
Ukupna vrijednost
projekta
266.760,00 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
0,00 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
0,00 EUR
Ciljevi
 • Jačanje kompetencije lokalnog partnerstva za zapošljavanje KZŽ te osiguranje njegovog održivog funkcioniranja u svrhu aktivne provedbe politika za zapošljavanje na regionalnoj razini kroz učinkovitu provedbu SRLJP u periodu do 2020. godine te peripreme novih smjernica razvoja ljudskih potencijala do 2026. godine
 • Povečanje zapošljivosti u sferi detektiranih deficitarnih zanimanja na području KZŽ
 • Poticanje samozapošljavanja kroz podizanje informiranosti, znanja i kompetencija
Aktivnosti

Aktivnosti projekta uključuju:

 1. Intervencije na tržištu rada
 2. Poticanje razvoja poduzetništva
 3. Održivo funkconiranje lokalnog partnerstva za zapošljavanje KZŽ
 4. Promidžba i vidljivost
 5. Upravljanje projektom i administracija
Rezultati

Rezultati projekta:

 • minimalno 70 nezaposlenih osoba sudjelovati će na radionicama na temu pokretanja poslovanja 
 • izraditi će se modul za e-učenje poduzetništva na web stranici Partnerstvo za razvoj
 • dodijeliti će se 10 potpora male vrijednosti poduzetnicima početnicima za pokretanje poslovanja
 • organizirati će se COFFEE CHATOVI i radionice na temu poduzetništva
 • uspostaviti će se mreža mentora u cilju pružanja potpore poduzetnicima početnicima
 • održati će se 12 dana otvorenih vrata kod poduzetnika s detektiranim deficitarnim zanimanjima na području KZŽ za učenike osnovnih škola
 • izraditi će se nova STRATEGIJA RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA