Projekti

DARLINGe

Program: Danube Transnational Programme

Nositelji

Geološki i geofizički institut Mađarske

Trajanje 1.1.2017. - 1.6.2019.
Ukupna vrijednost
projekta
2.525.760,70 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
1.612.249,99 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
913.510,71 EUR
Ciljevi
Projekt obuhvaća partnerstvo od 15 projektnih partnera te objedinjava geološke institute, sveučilište, industriju, regionalne energetske i razvojne agencije, ministarstvo, korisnike geotermalne energije te lokalnu upravu uz potporu 7 suradnika iz Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Rumunjske koji će zajedno raditi na poboljšanju energetske zaštite i učinkovitosti u Dunavskoj regiji.
 
Promovirat će održivo korištenje postojećih i onih neiskorištenih geotermalnih resursa u sektoru grijanja kao glavni cilj. Projektno područje obuhvaća središnji i jugoistočni dio Dunavske regije ukupne površine 92 000 m2. Trajanje projekta je 30 mjeseci.
 
Specifični ciljevi projekta su:
  1. Povećati razinu korištenja geotermalne energije i pomoći prodoru energetski učinkovitih kaskadnih sustava grijanja i usklađivanje s tržištem;
  2. Uspostaviti tržišno primjenjiv model koji se sastoji od 3 komplementarna modula za održivo upravljanje geotermalnim izvorima;
  3. Poboljšati suradnju među dionicima za jačanje geotermalnog razvoja i uspostaviti jaki geotermalni lanac.
Projektom se želi intenzivirati suradnja u području energetske zaštite i učinkovitosti te povećati iskoristivost geotermalnih izvora u sektoru grijanja s ciljem smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima u Dunavskoj regiji. 
 
Projekt se provodi u sklopu Dunavskog transnacionalnog programajednog od financijskih instrumenata Europske teritorijalne suradnje, bolje poznate pod nazivom Interreg. 
Aktivnosti

WP1 Upravljanje projektom

WP2 Komunikacijske aktivnosti

1. e-Newsletter

2. e-Newsletter

3. e-Newsletter

WP3 Jačanje kapaciteta

WP4 Transnacionalno upravljanje podacima

WP5 Multisektoralna analiza

WP6 Razvoj transnacionalne strategije

Rezultati
Očekivani rezultati projekta su:
 
• Povećana razina korištenja geotermalnih kaskadnih sustava i uvođenje resursnih parkova
• Uspostava transnacionalne platforme za geotermalne resurse
• Unaprijeđena suradnja dionika radi jačanja geotermalnog razvoja