Projekti

Baltazar 2

Program: Oprativni program:Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelji
Zagorska razvojna agencija d.o.o. 
Grad Krapina
Općina Stubičke Toplice
26 osnovnih i 6 srednjih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji:
 
1. Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina
2. Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički 
3. Osnovna škola Bedekovčina
4. Osnovna škola Đure Prejca Desinić
5. Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica 
6. Osnovna škola Viktora Kovačića, Hum na Sutli
7. Osnovna škola Ljudevit Gaj, Krapina 
8. Osnovna škola August Cesarec Krapina 
9. Osnovna škola Josipa Broza, Kumrovec 
10. Osnovna škola Antuna Mihanovića, Klanjec
11. Osnovna škola Konjščina
12. Osnovna škola Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli
13. Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor
14. Osnovna škola Veliko Trgovišće
15. Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok
16. Osnovna škola Zlatar Bistrica 
17. Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar
18. Osnovna škola Marija Bistrica 
19. Osnovna škola Ljudevit Gaj, Mihovljan
20. Osnovna škola Mače
21. Osnovna škola Oroslavje
22. Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada 
23. Osnovna škola Side Košutić, Radoboj
24. Osnovna škola Sveti Križ Začretje
25. Osnovna škola Stubičke Toplice 
26. Osnovna škola Lijepa naša, Tuhelj
27. Srednja škola Bedekovčina
28. Srednja škola Pregrada
29. Srednja škola Zlatar
30. Srednja škola Krapina
31. Srednja škola Zabok 
32. Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok 
Lokacija

Krapinsko-zagorska županija 

Trajanje 17.8.2015. - 16.8.2016.
Ukupna vrijednost
projekta
387.291,68 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
0,00 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
0,00 EUR
Ciljevi

Uspostava funkcionalne podrške sustavu direktne potpore učenicima s teškoćama u razvoju s ciljem osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju integraciju u socijalno okruženje i emocionalno funkcioniranje uz potporu senzibilizirane javnosti. Tijekom šk. god. 2015/2016. osigurat će se inkluzivno obrazovanje za 121 učenika s teškoćama u razvoju u 26 osnovnoškolskih i 6 srednjoškolskih odgojno-obrazovnih ustanova diljem Krapinsko-zagorske županije kroz angažman i podršku 83 pomoćnika u nastavi. 

 
Aktivnosti
  1. Selekcija i edukacija pomoćnika u nastavi 
  2. Rad 83 pomoćnika u nastavi sa 121 učenikom s teškoćama u razvoju u šk. god. 2015/2016.
  3. Promidžba i vidljivost: promocija projektnih aktivnosti i izrada promotivnih materijala, organizacija završnog događanja u 2016. g. 
  4. Upravljanje projektom i administracija