Projekti

Baltazar

Program: Oprativni program: Razvoj ljudskih potencijala

Nositelji

Krapinsko-zagorska županija

 

Partneri:

 • Zagorska razvojna agencija d.o.o.,
 • Osnovna škola Belec,
 • Osnovna škola Vladimir Nazor Budinšćina,
 • Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički,
 • Osnovna škola Bedekovčina,
 • Osnovna škola Đure Prejca Desinić,
 • Osnovna škola Gornje Jesenje,
 • Osnovna škola Matije Gupca,
 • Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli, 
 • Osnovna škola Ljudevit Gaj Krapina,
 • Srednja škola Krapina,
 • Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec,
 • Osnovna škola Antuna Mihanovića Klanjec,
 • Osnovna škola Konjščina,
 • Osnovna škola Pavla Štoosa Kraljevec,
 • Osnovna škola Franje Horvata Kiša Lobor,
 • Osnovna škola Veliko Trgovišće, Srednja škola Zabok ,
 • Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok,
 • Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok,
 • Osnovna škola Zlatar Bistrica,
 • Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar,
 • Srednja škola Zlatar,
 • Osnovna škola Marija Bistrica,
 • Osnovna škola Ljudevit Gaj Mihovljan,
 • Osnovna škola Mače,
 • Osnovna škola Oroslavje,
 • Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada,
 • Osnovna škola Side Košutić Radoboj ,
 • Osnovna škola Sveti Križ Začretje,
 • Osnovna škola Stubičke Toplice,
 • Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj,
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje- Područni ured Krapina,
 • Grad Krapina i
 • Općina Stubičke Toplice.
Lokacija

Krapinsko-zagorska županija

Trajanje 8.7.2014. - 7.7.2015.
Ukupna vrijednost
projekta
234.450,00 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
0,00 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
0,00 EUR
Ciljevi
 1. Potpora uključivanju učenika s teškoćama u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove na području Krapinsko-zagorske županije u mjestu prebivališta uvođenjem pomoćnika u nastavi
 2. Osiguravanje funkcionalne podrške sustavu direktne podrške učenicima s teškoćama u cilju osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća
 3. Uspješnija integracija učenika s teškoćama u socijalno okruženje i emocionalno funkcioniranje uz potporu senzibilizirane javnosti
Aktivnosti
 1. Selekcija i edukacija pomoćnika u nastavi
 2. Senzibilizacija javnosti, dionika i lokalne zajednice
 3. Rad pomoćnika u nastavi
Rezultati
 1. Osigurana potpora uključivanju učenika s teškoćama u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove u mjestu njihova prebivališta
 2. Popratnim projektnim programima i modelima promocije senzibilizirana lokalna zajednica, odnosno cjelokupna javnost
 3. Rad  prethodno educiranih pomoćnika u nastavi, mladih nezaposlenih osoba, koji pružaju učenicima izravnu potporu u olakšavanju procesa učenja, jačanju samopoštovanja i osjećaja pripadnosti