Projekti

“Putevima baštine“

Program: INTERREG IIIA PROGRAMU ZA SUSJEDSTVO SLOVENIJA/MAĐARSTA/HRVATSKA 2004 – 2006

Nositelji
 1. Zagorska – razvojna agencija d.o.o.
 2. Razvojna agencija Kozjansko (SI)
 3. Krapinsko-zagorska županija (HR)
 4. Turistička zajednica Općine Zagorska Sela (HR)
 5. Turistička zajednica Grada Krapine (HR)
 6. Turistička zajednica KZŽ (HR)
Lokacija
 1. Krapinsko – zagorska županija
Trajanje 1.9.2006. - 31.1.2008.
Ukupna vrijednost
projekta
116.243,00 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
87.182,25 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
29.060,75 EUR
Ciljevi
 • Potpora razvoju održivog turizma pokrajine
 • Povećanje turističke ponude u regiji putem promocije dobre suradnje između različitih sudionika u turizmu (javni i privatni sektor, nevladine udruge) te na taj način povećanje kompetitivnosti regije kao kvalitetnog i interesantnog turističkog odredišta sa bogatom ponudom.
 • Inventarizacija turističkih resursa (ova aktivnost izvršavat će sa na obje strane granice)
 • Postavljanje staze (postavljanje znakova) – kreiranje programa za razvoj i umrežavanje turističke ponude na stazi na hrvatskoj strani
 • Stvaranje baze podataka i mreže informacijskih kioska na hrvatskoj strani
 • Izobrazba turističkih vodiča na obje strane granice
 • Formiranje marketinške strategije i promocijskih materijala
Aktivnosti
 • Vodstvo i koordinacija projekta,
 • Formiranje staze,
 • Označavanje staze,
 • Formiranje organizacijskog okvira za vodstvo i management zajedničkog turističkog proizvoda,
 • Projekt turističke signalizacije staze,
 • Prikupljanje podataka i identifikacija postojeće i potencijalne turističke ponude na stazi,
 • Informiranje i animiranje ključnih aktivnosti duž staze,
 • Analiza prikupljenih podataka o već postojećoj i potencijalnoj ponudi,
 • Stvaranje programa razvoja i povezivanja turističke ponude na stazi,
 • Pripremanje programa za obrazovanje turističkih vodiča za cijelu stazu,
 • Implementacija naučenog,
 • Pripremanje baze podataka za turističke informacijske kioske,
 • Postavljanje turističkih informacijskih kioska,
 • Obrazovanje za rad s bazom podataka,
 • Zajednička Internet stranica,
 • Pripremanje marketinške strategije,
 • Pripremanje promocijskog materijala.
Rezultati

Jedan označeni put baštine – Put seljačke bune – taj put moguće je nadograditi i sa slovenske strane; 40 definiranih putova baštine na hrvatskoj strani za buduće projekte – u budućnosti ih je moguće nadograditi sa slovenske strane; na odabranim lokacijama kupljena su i postavljena četiri Internet kioska dostupna turistima; izrađena je baza podataka sa svim kulturnim, prirodnim i povijesnim resursima na hrvatskoj strani – ovu bazu podataka moguće je ažurirati sa slovenskim podacima; obrazovano je 40 turističkih vodiča – moguće ih je obučiti za prekograničnu turističku ponudu; marketinška strategija; interaktivni CD s brošurom – za promoviranje turističkih resursa uz označene putove baštine - Put seljačke bune.