Projekti

“Prevencija kriminaliteta s međunarodnim iskustvom”

Program: Leonardo da Vinci

Nositelji
 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Krapinsko – zagorska
 2. Zagorska razvojna agencija d.o.o.
 3. Obiteljski centar KZŽ
 4. Zavod za javno zdravstvo KZŽ
 5. Centar za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje
 6. Conselleria de Gobernacion
Lokacija
 1. Krapinsko-zagorska županija
 2. Španjolska – Conselleria de Gobernacion, Valencija
Trajanje 12.5.2010. - 6.12.2010.
Ukupna vrijednost
projekta
18.384,00 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
18.384,00 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
0,00 EUR
Ciljevi
 • širenje europske suradnje
 • potpora interkulturnom dijalogu
 • doprinos EU standardima i prioritetima u prevenciji kriminaliteta
Aktivnosti
 • informiranje partnera o projektu, organizacija sastanka sa svim partnerima i podjela zadataka
 • informiranje svih policijskih postaja o projektu te poziv na iskazivanje interesa za sudjelovanje na projektu, izbor sudionika sukladno definiranim kriterijima
 • priprema za posjet – tečajevi jezika/posjet Španjolskom veleposlanstvu
 • dvotjedni program posjeta Španjolskoj i razmjena iskustva
 • prezentacija rezultata projekta: sajam poslova, Dan policije i Gospodarski zbor KZŽ
Rezultati

Pripremom i provedbom ovog projekta svi projektni partneri stekli su važno iskustvo primjenjujući provedbene mehanizme, koncepte i prakse EU-a te su osnaženi međunarodni kapaciteti uključenih institucija. Ostvarivanje kontakata sa partnerskom institucijom omogućilo je stvaranje baze podataka za buduće projekte.

Po hijerarhijskom principu PU Krapinsko-zagorska uputila je cjelovito izvješće o provedenoj stručnoj praksi Ministarstvu unutarnjih poslova koje će temeljem istog tijekom nekog od seminara u narednom razdoblju osigurati da se s dobrom praksom upoznaju sve policijske uprave na razini RH ali i policijska akademija koja tijekom školovanja i raznih edukacija stečena znanja može prenijeti na sve korisnike. Ostali partneri u projektu, posebice Obiteljski centar i Centar za prevenciju ovisnosti u svojim edukacijama i predavanjima koja održavaju u osnovnim i srednjim školama na području Krapinsko-zagorske županije koristit će stečena iskustva i prenositi međunarodno iskustvo na učenike i njihove profesore. Time se ostvaruje vertikalna diseminacija rezultata projekta te se vrijedna iskustva implementiraju na svim razinama obrazovanja i djelovanja prevencije. Zagorska razvojna agencija doprinijela je širenju međunarodne suradnje pomažući ostalim partnerima u projektu u ostvarivanju njihovih kontakata te će i usvojenim vještinama tijekom stručnog usavršavanja doprinijeti održavanju uspostavljenog regionalnog partnerstva i promicati daljnju međuregionalnu i međunarodnu suradnju.