Projekti

“HOMER” – “Usklađivanje obrazovnih mogućnosti sa zahtjevima tržišne ekonomije”

Program: Program za susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska INTERREG IIIA

Nositelji
 1. Krapinsko – zagorska županija
 2. Zagorska razvojna agencija d.o.o.
 3. Grad Labin
 4. Ekonomski institut iz Maribora, Center razvoja človeških virov
Lokacija
 1. Krapinsko – zagorska županija
 2. Grad Labin
 3. Maribor
Trajanje 30.6.2007. - 31.8.2008.
Ukupna vrijednost
projekta
219.901,00 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
164.926,10 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
54.975,40 EUR
Ciljevi
 • Razvoj sistematičnijeg i potpunijeg pristupa poboljšanju položaja mladih na tržištu rada u Hrvatskoj i Sloveniji
 • Smanjenje stope nezaposlenosti
 • Povezivanje korisnika na tržištu rada
 • Podizanje razine poduzetničke kulture
 • Uvođenje obuke u poduzećima
 • Razvoj obrazovnih programa te programa za pomoć mladima pri razvijanju konkurentnosti na tržištu rada
Aktivnosti
 • Analize trenutnih mehanizama i mjera za zapošljavanje mladih
 • Ispitivanje svijesti poduzeća vezano za zapošljavanje mladih
 • Analiza potreba te očekivanja ciljnih grupa
 • Osviještenost poduzeća vezano za zapošljavanje mladih
 • Ispitivanje integriranja poduzetništva i poduzetničkog razmišljanja u obrazovanju
 • Uspostava “karijernih kutaka” u obrazovnim institucijama
 • Treniranje mentora za razvoj ljudskih potencijala u poduzećima
 • Razvoj i nadogradnja programa za mlade
 • Razvoj i pilot – testiranje e-learning programa “Virtualne škole poduzetništva”
 • Uspostava “Virtualnih poduzeća” u srednjim školama
 • Projektna rješenja u poduzećima
Rezultati

U sklopu projekta oformljena su 2 karijerna kutka u srednjim školama Bedekovčina i Krapina koji i danas funkcioniraju na način da se učenici mogu informirati o obrazovanju, traženju posla, pisanju CV-a itd.

U skladu s potrebama na tržištu rada razvijeni su novi obrazovni programi, koji se i danas primjenjuju u nastavi kao dio strukovnih i redovnih nastavnih kurikuluma. Zahvaljujući uvedenim promjenama, mlade osobe obrazovane su u skladu s promjenama na tržištu rada te po završenoj školi bez dodatnih prekvalifikacija mogu obavljati poslove za koje su bile obučene. E-learning program „Virtualna škola poduzetništva“ koristi se za potrebe nastavka projekta te provedbe danjih edukacija mladih i drugih zainteresiranih osoba iz područja razvoja vještina poduzetnosti i poduzetništva.

U okviru projekta su provedena četiri istraživanja, koja su se usredotočila na mjere podupirućeg okoliša, kompetenciju mladih za planiranje karijere i traženje zaposlenja, pripremljenost poduzeća za zapošljavanje mladih i uvođenje poduzetništva u formalni obrazovni sustav. Preporuke istraživanja ističu veću interakciju između obrazovanja, rada i podupirućeg okoliša; uspostavljanje održive povezanosti mladih s poduzećima, poticanje poduzetnosti i poduzetništva među mladima i uspostavljanje ugodnije klime za zapošljavanje mladih. Da bi mladi dobili što više informacija o tržištu rada, mogućnostima daljnjeg obrazovanja i osposobljavanja i upoznali se sa vještinama planiranja karijere i traženja zaposlenja već za vrijeme obrazovanja, na četiri su lokacije organizirani karijeristički kutići (posjetilo ih 250 mladih). U projektu su razvijena i provedena četiri programa osposobljavanja za poboljšanje socijalnih i generičkih kompetencija i zapošljavanja u kojima je učestvovalo 100 mladih. Proveden je natječaj „Najbolje projektno rješenje. U natječaju je surađivao 41 student. Organizirana su dva „Karijeristička dana“, koje je posjetilo ukupno oko 3 000 mladih.