Projekti

«JAČANJE RAZVOJNOG POTENCIJALA LJUDSKIH RESURSA U ZAJEDNIČKOM POGRANIČNOM PODRUČJU», pod akronimom «Razvoj za razvoj»

Program: Inicijativa zajednice INTERREG IIIA, Program za susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska 2004-2006

Nositelji
  1. Razvojna agencija Kozjansko
  2. Zagorska razvojna agencija d.o.o.
  3. HOK- Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije
Lokacija
  1. Obsotelja, Kozjanskega i Dravinjskega te općine Dobma i Oplotnica (iz Podravske regije)
  2. Krapinsko – zagorska  županija,
Trajanje 7.3.2007. - 31.8.2008.
Ukupna vrijednost
projekta
101.235,00 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
75.926,25 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
25.308,75 EUR
Ciljevi
  • Jačanje razvojnog potencijala ljudskih resursa u zajedničkom pograničnom području partnera
Aktivnosti

Programi osposobljavanja poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika oblikovani su, u suradnji sa konzultantom na projektu - Institutom za međunarodne odnose,  temeljem anketa u kojima su oni izrazili svoje potrebe za osposobljavanjem i obrazovanjem.

  • Razvoj ljudskih potencijala za potrebe gospodarstva : osposobljavanje za poduzeća svih veličina, program osposobljavanja iz područja  poslovanja, financija, poslovnih financija i izvora financiranja, računovodstvenih informacija, trgovine, informatike, te drugi programi osposobljavanja, prema njihovim potrebama na temelju utvrđene analize potreba za MSP. Temeljem izraženih potreba poduzetnika i obrtnika organizirani su sljedeći seminari: Informatika; HACCP;  Praktična upotreba njemačkog jezika u turizmu; Od ideje do proizvoda – izrada poslovnog plana; Kontroling; Marketing; Prodaja; Računovodstvo; Komunikacija i Planiranje.
  • Razvoj ljudskih potencijala za potrebe ruralnog područja : priprema programa i osposobljavanja, koji će poticati poduzetništvo, turizam i eko-poljoprivredu u ruralnom području, prekogranično prenošenje znanja, povezivanje te izmjenu dobre prakse i iskustava (npr. oblikovanje i razvoj poduzetničke ideje, izrada poslovnog plana, materijalni i financijski aspekti poslovanja, seoski turizam, ekološka poljoprivreda, oblikovanje proizvoda i trgovin). Temeljem izraženih potreba poljoprivrednika, organizirani su sljedeći seminari: Higijena proizvodnje mlijeka i kontrola ispravnosti muznih uređaja; Travnjački voćnjaci kao element biološke raznolikosti i estetske vrijednosti krajobraza; Zaštita povrća od štetnika u stakleničkoj proizvodnji; Nacionalne i potpore EU; Osnivanje udruga i zadruga; Sljubljivanje vina i hrane i Ulazak u sustav PDV-a.
  • Osposobljavanje za “Euro skupinu” : Za potrebe trajnijeg razvoja osposobljena je skupina projekt menadžera - nositelja razvojnih aktivnosti na području. Sudionici koji su uspješno završili ovaj ciklus seminara  osposobljeni su za izradu i vođenje projekata financiranih iz fondova EU te dalje prenositi stečeno znanje – Train the trainees.. Seminari su održani u trajanju od po 8 dana u Krapini, Zaboku i Zlataru, a polaznici su upoznati za projektnim ciklusom, izradom projektne dokumentacije – logičkom matricom, prijavnim obrascem i budgetom te sa potencijalnim mogućnostima financiranja iz Europskih fondova. Na nivou Županije je osposobljeno 66 projekt menadžera.
Rezultati

U sklopu projekta su izrađeni i izdani slijedeći dokumenti: strateška analiza razvoja ljudskih resursa za Obsotelje, Kozjansku i Dravinjsku; Analiza ljudskog potencijala u Krapinsko – zagorskoj županiji i u dijelu Savinjske regije; zajednička publikacija „Rezultati analize stanja na području ljudskih resursa“, zajednička slovensko – hrvatska publikacija „Vizija razvoja ljudskog resursa“ s prijedlogom 33 zajednička prekogranična projekta na području poduzetništva, poljoprivrede i ruralnog prostora, turizma, očuvanja prirodne i kulturne baštine. Provedeno je 40 radionica za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike (23 radionice na slovenskoj strani i 17 radionica na hrvatskoj strani). Za potrebe razvoja prekograničnog područja osposobljena je skupina projektnih managera, nazvana „EUROSKUPINA“. U staroj gradskoj jezgri (u Zgornjem trgu) u Šentjurju je uspostavljen Centar za osposobljavanje za razvoj ruralnog prostora, u kojem se provode osposobljavanja potrebna za razvoj ljudskih resursa na ruralnom prostoru.