Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje EU sredstava, provodi Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Program je osmišljen kao potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova.

 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  • jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. ,II. i III. skupinu
  • jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13)).

 

Iznos sufinanciranja:

  • 1.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica lokalne samouprave
  • 2.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica područne (regionalne) samouprave.

Neovisno o korisniku i području provedbe projekta vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 100.000,00 kuna. 

 

Osnovni preduvjeti prihvatljivosti projektnog prijedloga su usklađenost s propisanom važećom prostorno - planskom dokumentacijom i riješeni imovinsko - pravni odnosi.

 

Prihvatljiva područja sufinanciranja: prihvatljivi su projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata čiji su nositelji prihvatljivi podnositelji zahtjeva ili prihvatljivi partneri, a obuhvaćaju ulaganja u:

  • komunalnu infrastrukturu: nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare),
  • socijalnu infrastrukturu: objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

 

Podnositelj zahtjeva u prijavi za dodjelu sufinanciranja mora isključivo koristiti obrasce koji se nalaze u padajućem izborniku sa lijeve starne te ih u cijelosti popunjene dostaviti na adresu: ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O., Frana Galovića 1b, 49000 Krapina do 31. listopada 2017.

Za više informacija možete nas kontaktirati svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati:

Helena Matuša; tel: 049/373-161, helena@zara.hr

Anamarija Jerneić; tel: 049/373-161, anamarija@zara.hr Z

 

Zagorska razvojna agencija d.o.o. će u svrhu informiranja o Pozivu provoditi radionice 27.09.2017. i 11.10.2017. na lokaciji Energetski centar Bračak, od 09:00 do 11:00 sati, a prijave su moguće na linku.

Radionica 11.10.2017. u terminu od 9:00 do 11:00 sati, NEĆE BITI ODRŽANA.

Umjesto planirane radionice, održati će se individualne konzultacije u prostorima Zagorske razvojne agencije d.o.o.

 

PITANJA I ODGOVORI

 

VAŽNO!!!

DOPUNA IZJAVE 8. IZJAVA O RIJEŠENIM IMOVINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA

DOPUNA SMJERNICAMA ZA PODNOSITELJE ZAHTJEVA