Zabok

OPIS
Županija Krapinsko zagorska županija
Regija Sjeverozapadna Hrvatska
Grad/ općina Grad Zabok
Ime poslovne zone Gospodarska zona Zabok
Kontakt ponuđača/agenta Suradnja d.o.o., Novak Ivo 091/5298-458
Sveukupna površina zone (ha) 170
Ime većinskog vlasnika privatno vlasništvo
Površina zemljišta u ha. većinskog vlasnika 165
Broj parcele Postoji velik broj parcela
Vlasnički list (broj): Postoji
Katastarski(posjedovni) izvadak: Postoji
Vrsta vlasništva ( vlasništvo, pravo gradnje) privatno vlasništvo
Kontakt većinskog vlasnika  
Ostali vlasnici Grad Zabok
Kontakt ostalih vlasnika Grad Zabok, Zivtov trg 10, 49210 Zabok; Tel.: 049 587 777, Fax.: 049 587 757; e-mail: zabok@zabok.hr; www.zabok.hr
Moguće dodatno proširenje zone (ha) da/ne ne
Prostorni plan (opis i godina donošenja) Postoji Prostorni plan uređenja Grada Zaboka iz 2009.g. i I Izmjene i dopune iz 2011.g. (Službeni glasnik KZŽ 08/09 i 09/11)            Postoji i Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Zabok 1 ( Službeni glasnik KZŽ 08/08), Urbanistički plan uređenja Centar 3 ( Službeni glasnik KZŽ 28/09),   Urbanistički plan uređenja Zabok 6 ( Službeni glasnik KZŽ 08/09).
Potrebna izrada plana nižeg reda da/ne da
Detaljni plan (nije propisan/u izradi) ne
Moguće djelatnosti Proizvodne, uslužne, komunalne (nema posebnih ograničenja)
Dozvoljeno spajanje/ razdvajanje parcela da/ne ?
Max brutto izgrađenost površine 60%
Max iskoristivost površine 100%
Max broj katova/visina građevine ( m) P+2 / 20 metara do sljemena (15 metara do vijenca)
Pristup do parcele-opis Glavna prometnica koja prolazi kroz zonu je Državna cesta D1, a postoji i mreža nerazvrstanih cesta u zoni.
LOKACIJA

Strateški položaj (opis)

Prostorom grada Zaboka prolazi autocesta D-1/ E-59 (Zagreb – Macelj), koja je u sastavu međudržavnoga Pyrnskog koridora. Rubnim dijelovima grada i dolinom rijeke Krapine vodi cestovni pravac D-24 za istočne dijelove Županije. Kroz Zabok u dolini potoka Horvatske ide i važna državna cesta D-205 (Gubaševo – Kumrovec). Ova prometnica od velike je važnosti za gradski prometni sustav jer s juga olakšava pristup u grad Zabok.

Osim cestovnih, na razvoj Zaboka presudno su utjecali i željeznički pravci.Zabok je najvažnije željezničko središte u Županiji, i to iz četiri smjera: Zagreba, Varaždina, Đurmanca i Gornje Stubice. Kroz njega dnevno prođe vlakova 96 (90 putničkih, 6 teretnih i 4 izvanredna vlaka).

Blizina urbanog centra

Zagreb - 47 km

Vrsta i nosivost tla

 

Konfiguracija terena (opis)

ravničarski dio doline rijeke Krapine

Zona u vodozaštitnom području da/ne

 

Zona u potencijalno poplavljenim područjima

 

Klimatska obilježja

kontinentalno-humidni tip klime koji karakteriziraju umjereno topla ljeta, dosta kišovita i hladne zime

Postojeći investitori/ gospodarstveni čimbenici

 

1.

C.I.A.K. d.o.o. – Ostala trgovina na veliko

2.

Petruzalek d.o.o. – Nespecijalizirana trgovina na veliko

3.

Ozimec d.o.o. – Trgovina na veliko el. aparatima za kućanstvo

4.

Mira sistem d.o.o. – Trgovina na veliko željeznom robom i sl.

5.

Beton-Lučko d.o.o. (Kamenolom Gorjak) – Podizanje zgrada (visokogradnja)

6.

Trgocentar d.o.o. – Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

7.

Gradex&Co d.o.o. – Izgradnja objekta niskogradnje

8.

Tep Ex d.o.o. – Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu el. energija

9.

Bauer d.o.o. – Ostala trgovina na veliko

10.

Poduzetništvo Tomek d.o.o. – Izgradnja objekata niskogradnje

11.

A.V.G. servis d.o.o. – Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

12.

Tifon d.o.o. benzinska postaja – Trgovina na malo motornim gorivima

13.

Interr cars d.o.o. – Proizvodnja – trgovina i usluge

14.

Bravarija Šturman – Građevinska i umjetnička bravarija

15.

Vatrozaštita d.o.o. – Djelatnost vatrogasne službe

16.

Prima namještaj d.o.o. – Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim

17.

Šega d.o.o. – Ostala trgovina na veliko

18.

Crodux d.o.o. benz. postaja – Trgovina na malo motornim gorivina

19.

Zagorski metalac d.o.o. – Distribucija i trgovina plinovitim gorivima distr. mrežom

20.

Celka d.o.o. – Djelatnost pripreme i usluživanja pića

21.

Petrol d.o.o. benzinska post. – Trgovina na malo motornim gorivima

22.

Meditex d.o.o. – Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće

23.

Tomo Varga d.o.o. – Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

24.

Konzum d.d. – Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

25.

Valoviti papir Dunapack d.o.o. – Proizv. valovitog papira i kartona, ambalaže

26.

Ferrostil mont d.o.o. – Podizanje zgrada (visokogradnja)

27.

Tifon d.o.o. – Trgovina na veliko gorivima i mazivima

28.

Sablić Interijeri - Trgovina na malo namještajem

29.

TENA G d.o.o. -  Proizvodnja i promet gumenih proizvoda

30.

Tehno-guma d.o.o. – Proizvodnja i promet gumenih proizvoda

31.

Nina commerce d.o.o. – Trgovina na malo obućom

32.

Županijska uprava za ceste – Programiranje i planiranje razvitka županijskih i lokalnih cesta

33.

KTC Križevci d.d. – Ostala trgovina nespecijaliziranim proizvodima

34.

Dekor d.o.o. – Proizvodnja žarulja i električnih svjetiljki

35.

Gimnazija AG Matoš – Opće obrazovanje na drugoj razini

36.

Plodine d.d. – Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

37.

Regeneracija d.d. – Proizvodnja netkanog tekstila, osim odjeće

38.

Pučko otvoreno učilište Zabok – Ostalo obrazovanje i poučavanje

39.

Oprema Špoljar d.o.o. – Tisak prilagođenih naljepnica i etiketa

40.

Sina pak (obrt) – Usluge profesionalnog čišćenja

41.

Strahinjčica d.o.o. – Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

42.

Strukovno i umjetničko učilište – Tehničko i stručno obrazovanje na drugoj razini

43.

Zagorski vodovod d.o.o. – Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

44.

Tintilin d.o.o. – Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

45.

Chemo Zaboky – Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

46.

Sato d.o.o. – Uzgoj riže

47.

Horvat color d.o.o. – Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

48.

MB produkt – Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

49.

Plavinka d.o.o. – Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

50.

Suzy d.o.o. – Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

51.

Zepter insurance d.o.o. – Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja

52.

Optika Ana – Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

53.

Relax d.o.o. – Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

54.

Zagorska kreditna unija – Ostalo kreditno posredovanje

55.

Risel d.o.o. – Nespecijalizirana trgovina na veliko

56.

Zagorski list d.o.o. – Izdavanje novina

57.

Signalprint – Djelatnosti pripreme za tiskanje

58.

Hrvatska lutrija d.d. – Djelatnost kockanja i klađenja

59.

Gajski Josip – Pravne djelatnosti

60.

Bening d.o.o. – Ostali završni građ. radovi

61.

TT inženjering d.o.o. – Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina

62.

Neteko d.o.o. – Savjetovanje u vezi s poslovanjem

63.

Geotopo d.o.o. – Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

64.

Jysk d.o.o. – Trgovina na malo

65.

Brodić promet d.o.o. – Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo

66.

Epilog studio d.o.o. – Djelatnost pripreme za tiskanje

67.

Mesnice Borošak d.o.o. – Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima

68.

Frija obrt – Trgovina tekstilom, repromaterijalom i priborom

69.

Milagro d.o.o. – Knjigovodstveni servis

70.

Marshaly insurance asoc. d.o.o. – Ostalo osiguranje

71.

Kuglana Zabok – Djelatnosti sportskih klubova

72.

Dorateks d.o.o. – Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

73.

Komunalno – Zabok d.o.o. – Uklanjanje smeća, sanitarija i sl.

74.

Generali osiguranje d.d. – Ostalo osiguranje

75.

Bomega usluge d.o.o. – Pružanje usluga poslovnih savjetovanja i projektiranja

76.

Textil house trgovine d.o.o. – Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama

77.

Tim papir j.d.o.o. – Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

78.

Limač shop – Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

79.

Veti modna galerija – Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama

80.

Offertissima d.o.o. – Nespecijalizirana trgovina na veliko

81.

Zagorje project j.d.o.o. – Poslovanje s nekretninama

82.

Elton d.o.o. – Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima

83.

Impetus progress d.o.o. – Trgovina na malo

84.

Emark Zagorje d.o.o. – Djelatnost priprema i usluživanja pića

85.

Slastice Tri užitka obrt – Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

86.

Sberbank d.d. – Ostalo novčarsko posredovanje

87.

Tisak d.o.o. – Trgovina novinama i duhanskim proizvodima

88.

Bima d.o.o. – Trgovina na malo

89.

Carpe diem obrt – Trgovina odjećom

90.

Copra moda d.o.o. – Trgovina odjećom

91.

Studio M obrt – Kozmetičke usluge

92.

Crveni tornado d.o.o. – Trgovina odjećom i obućom

93.

Fibis d.o.o. – Trgovina na malo

94.

Pixel TM d.o.o. – Grafičke usluge i marketing agencija

95.

Kreativni centar – City Art studio – Slikarski atelje

96.

Angels obrt – Trgovina odjećom

97.

Tema hr d.o.o. – Usluge web dizajna i Internet marketinga

98.

Loma les obrt – Trgovina sportskom opremom

99.

Vukina Begović Maja – Slikarski atelje

100.

Jadransko osiguranje d.d. – Ostalo osiguranje

101.

Bipa d.o.o. – Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

102.

Mana moda d.o.o. – Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama

103.

Lidl Hrvatska d.o.o. k. d. – Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

104.

Trgovina i dorada tekstila Željka – Dovršavanje tekstila

105.

Toldy Marina „Elektro-Toldy“ – Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

106.

Kik Textilien und non-food d.o.o. – Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama

107.

Maria obrt za trgovinu – Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

108.

Amadeus M.A.J. d.o.o. - Proizvodnja ostale vanjske odjeće

109.

Trgovina Mateja j.d.o.o. – Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama

110.

Skrbeta Petra frizerski salon – Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje

111.

Kalifornika j.d.o.o. – Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

112.

Dignitias grupa d.o.o. – Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

113.

Tekstil Snježana – Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

114.

Cipele Cakol – Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama

115.

Grawe Hrvatska d.d. – Životno osiguranje

116.

Kreativa koncept – Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

117.

Požgaj promet d.o.o. – Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

118.

Saluto daf d.o.o. – Ostala trgovina na malo

119.

Odvjetnički ured Krešo Štefek – Pravne djelatnosti

120.

Allianz Zagreb d.d. – Ostalo osiguranje

121.

Argentum d.o.o. – Nespecijalizirana trgovina na veliko

122.

Ljekarne Švaljek – Ljekarne

123.

Presečki grupa d.o.o. – Ostali kopneni prijevoz putnika

124.

Lorem dizajn d.o.o. – Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

125.

Fraiva-mir j.d.o.o. – Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

126.

Mios Samobor d.o.o. – Nespecijalizirana trgovina na veliko

127.

City projekt d.o.o. – Organizacija izvedbe projekata za zgrade

128.

Ordinacija dentalne medicine Vesna Prkačin Beljan – dentalna medicina

129.

Zagorje fitness j.d.o.o. – Fitnes centri

130.

Eco consulting j.d.o.o. – Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

VRSTA PRIJENOSA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja da
Prodaja 19 Eur/m²
Najam -
Pravo gradnje (broj godina) Može se dogovoriti sa investitorom.
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) -
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma -
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 19 Eur/m²
CIJENE
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja da
Prodaja 19 Eur/m²
Najam -
Pravo gradnje (broj godina) Može se dogovoriti sa investitorom.
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) -
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma -
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 19 Eur/m²
INFRASTRUKTURA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja da
Prodaja 19 Eur/m²
Najam -
Pravo gradnje (broj godina) Može se dogovoriti sa investitorom.
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) -
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma -
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 19 Eur/m²