Veliko Trgovišće

OPIS
Županija Krapinsko zagorska županija
Regija Sjeverozapadna Hrvatska
Grad/ općina Općina Veliko Trgovišće
Ime poslovne zone Gospodarska zona Veliko Trgovišće
Kontakt ponuđača/agenta Općina Veliko Trgovišće; info@veliko-trgovišće.hr; 049/236-424
Sveukupna površina zone (ha) 140 ha
Ime većinskog vlasnika  
Površina zemljišta u ha. većinskog vlasnika  
Broj parcele  
Vlasnički list (broj):  
Katastarski(posjedovni) izvadak:  
Vrsta vlasništva ( vlasništvo, pravo gradnje)  
Kontakt većinskog vlasnika  
Ostali vlasnici  
Kontakt ostalih vlasnika  
Moguće dodatno proširenje zone (ha) da/ne ne
Prostorni plan (opis i godina donošenja) donesen, III.izmjene 2012.g.
Potrebna izrada plana nižeg reda da/ne potrebno izraditi UPU
Detaljni plan (nije propisan/u izradi) Ne postoji obveza izrade.
Moguće djelatnosti Manji prerađivački proizvodni (industrijski pogoni), prerada poljodjelskih proizvoda, zanatski proizvodni pogoni, servisi, veći prodajni i slični prostori, komunalne građevine, garaže i sl., svi ostali proizvodni, servisni, trgovački, skladišni i uslužni gospodarski sadržaji za koje nije potrebna procjena utjecaja na okoliš.
Dozvoljeno spajanje/ razdvajanje parcela da/ne  
Max brutto izgrađenost površine 60%
Max iskoristivost površine 0,6 (Kis)
Max broj katova/visina građevine ( m) 15 m
Pristup do parcele-opis za dio parcela - javno dobro (asfaltirane ceste)
LOKACIJA

Strateški položaj (opis)

Strateški položaj (opis)  Zona se nalazi u blizini autoceste Zagreb-Macelj (E-59) koja je u sastavu međudržavnog prometnog Phyrinskog koridora. Za prometnu poziciju općine i zone vrlo je važna željeznička pruga Zagreb-Varaždin te državna cesta D-205 Gubaševo-Kumrovec.

 

Blizina urbanog centra km

Krapina - 27,7 km, Zabok - 6,6 km

Vrsta i nosivost tla

 

Konfiguracija terena (opis)

 

Zona u vodozaštitnom području da/ne

 

Zona u potencijalno poplavljenim područjima

 

Klimatska obilježja

kontinentalno-humidni tip klime koji karakteriziraju umjereno topla ljeta, kišovite i hladne zime

 

Postojeći investitori/ gospodarstveni čimbenici

 

 

1. Alba M.S. d.o.o. - proizvodnja i distribucija kave

 

2. PERI oplate i skele d.o.o. - iznajmljivanje i montaža oplata i skela

 

3. CPI EXPERTUS d.o.o. - dogradnja specijalnih vozila

 

4. Škofina - tekstil i tekstilni proizvodi

 

5. Meltal d.o.o. - otkup, prerada i prodaja sekundarnih sirovina obojenih metala

 

6. Trgo-kovina d.o.o. - proizvodnja i lijevanje metala

 

7. Phoenix metali d.o.o. - Skupljanje, uporaba i zbrinjavanje otpada

 

8. Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. - proizvodnja tekstila, gotovih tekstilnih proizvoda i odjeće

 

9. VBR MOBILIA d.o.o. – Uslužne i ostale djelatnosti

VRSTA PRIJENOSA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja kupnja zemljišta
Prodaja  
Najam  
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)  
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma -
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 50 eur/čhv
CIJENE
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja kupnja zemljišta
Prodaja  
Najam  
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)  
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma -
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 50 eur/čhv
INFRASTRUKTURA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja kupnja zemljišta
Prodaja  
Najam  
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)  
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma -
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 50 eur/čhv