Pregrada

OPIS
Županija Krapinsko zagorska županija
Regija Sjeverozapadna Hrvatska
Grad/ općina Grad Pregrada
Ime poslovne zone Poslovna zona Pregrada
Kontakt ponuđača/agenta Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada; tel: 049 376 052, fax: 049 376 132, www.pregrada.hr, e-mail: grad@pregrada.hr
Sveukupna površina zone (ha) 387 000 m2
Ime većinskog vlasnika više vlasnika
Površina zemljišta u ha. većinskog vlasnika više vlasnika
Broj parcele -
Vlasnički list (broj): -
Katastarski(posjedovni) izvadak:  
Vrsta vlasništva ( vlasništvo, pravo gradnje) privatno vlasništvo
Kontakt većinskog vlasnika  
Ostali vlasnici  
Kontakt ostalih vlasnika  
Moguće dodatno proširenje zone (ha) da/ne  
Prostorni plan (opis i godina donošenja) da
Potrebna izrada plana nižeg reda da/ne Arhitektonsko idejno rješenje napravljeno
Detaljni plan (nije propisan/u izradi) Urbanistički plan uređenja
Moguće djelatnosti čista industrija, uslužne djelatnosti
Dozvoljeno spajanje/ razdvajanje parcela da/ne  
Max brutto izgrađenost površine 40% poslovna K, 50%proizvodna I
Max iskoristivost površine 3 etaže
Max broj katova/visina građevine ( m) visina 14 m, 3 etaže
Pristup do parcele-opis državna cesta Pregrada - Krapinske Toplice
LOKACIJA
Strateški položaj (opis) Zona je smještena uz državnu cestu Pregrada - Krapinske Toplice.
Blizina urbanog centra km Zabok - 25 km, Krapina - 16 km
Vrsta i nosivost tla  
Konfiguracija terena (opis)  
Zona u vodozaštitnom području da/ne  
Zona u potencijalno poplavljenim područjima  
Klimatska obilježja  kontinentalno-humidni tip klime koji karakteriziraju umjereno topla ljeta, dosta kišovita i hladne zime
Postojeći investitori/ gospodarstveni čimbenici  
1. Kostel promet d.o.o. - proizvodnja sjedala za motorna vozila
2. Okiroto d.o.o. - proizvodnja i prerada proizvoda od gume i plastičnih masa
3. Staklorez-Burić d.o.o. - oblikovanje i obrada ravnog stakla
4. Kunateks d.o.o. - proizvodnja i plasman zaštitne odjeće
5. Kunagora d.o.o. - trgovina neprehrambenih artikala
VRSTA PRIJENOSA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja privatno vlasništvo
Prodaja da
Najam  
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) 30 EUR/čhv
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 30 EUR/čhv
CIJENE
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja privatno vlasništvo
Prodaja da
Najam  
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) 30 EUR/čhv
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 30 EUR/čhv
INFRASTRUKTURA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja privatno vlasništvo
Prodaja da
Najam  
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) 30 EUR/čhv
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 30 EUR/čhv