Konjščina - Pešćeno

OPIS
Županija Krapinsko zagorska županija
Regija Sjeverozapadna Hrvatska
Grad/ općina Općina Konjščina
Ime poslovne zone Poduzetnička zona Pešćeno
Kontakt ponuđača/agenta Općina Konjščina
Sveukupna površina zone (ha) 11 ha
Ime većinskog vlasnika Armko  d. d. Konjščina  
Površina zemljišta u ha. većinskog vlasnika 110 ha
Broj parcele 3
Vlasnički list (broj): da
Katastarski(posjedovni) izvadak: da
Vrsta vlasništva ( vlasništvo, pravo gradnje)  
Kontakt većinskog vlasnika Armko  d. d. Konjščina  
Ostali vlasnici fizičke osobe
Kontakt ostalih vlasnika Mirko Krznar - općinski načelnik
Moguće dodatno proširenje zone (ha) da/ne da
Prostorni plan (opis i godina donošenja) da
Potrebna izrada plana nižeg reda da/ne da
Detaljni plan (nije propisan/u izradi)  
Moguće djelatnosti proizvodno-uslužne (nije precizno definirano) 
Dozvoljeno spajanje/ razdvajanje parcela da/ne  
Max brutto izgrađenost površine 40%
Max iskoristivost površine  
Max broj katova/visina građevine ( m)  
Pristup do parcele-opis uz lokalnu cestu br. 22060 koja se nadovezuje na Županijsku   cestu Ž 2205  
LOKACIJA
Strateški položaj (opis) Poduzetnička zona Pešćeno nalazi se u neposrednoj blizini željezničkog industrijskog kolosjeka.
Blizina urbanog centra km Zabok - 25 km, Krapina - 36 km
Vrsta i nosivost tla  
Konfiguracija terena (opis) blago brežuljkasti teren
Zona u vodozaštitnom području da/ne  
Zona u potencijalno poplavljenim područjima  
Klimatska obilježja  kontinentalno-humidni tip klime koji karakteriziraju umjereno topla ljeta, dosta kišovita i hladne zime
Postojeći investitori/ gospodarstveni čimbenici  
1. Armko   d.d. - vučenje žica i proizvodnja proizvoda od žice
2. bivši  TPK  Konjščina - sada  vlasništvo  Armko  d.d. / veći  dio neiskorišten 
VRSTA PRIJENOSA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja da
Prodaja da
Najam da
Pravo gradnje (broj godina) da
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) Općina Konjščina  preuzima obvezu posrednika 
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 40 - 45  kuna/ čhv. 
CIJENE
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja da
Prodaja da
Najam da
Pravo gradnje (broj godina) da
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) Općina Konjščina  preuzima obvezu posrednika 
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 40 - 45  kuna/ čhv. 
INFRASTRUKTURA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja da
Prodaja da
Najam da
Pravo gradnje (broj godina) da
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) Općina Konjščina  preuzima obvezu posrednika 
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 40 - 45  kuna/ čhv.