Konjščina - Mala Lasača

OPIS
Županija Krapinsko zagorska županija
Regija Sjeverozapadna Hrvatska
Grad/ općina Općina Konjščina
Ime poslovne zone Poduzetnička zona Mala Lasača
Kontakt ponuđača/agenta Općina Konjščina
Sveukupna površina zone (ha) 16,4 ha
Ime većinskog vlasnika privatno  vlasništvo - veći  broj   fizčkih osoba
Površina zemljišta u ha. većinskog vlasnika 145.427 m2
Broj parcele veći broj
Vlasnički list (broj): da
Katastarski(posjedovni) izvadak: da
Vrsta vlasništva ( vlasništvo, pravo gradnje)  
Kontakt većinskog vlasnika Općina Konjščina, Ivice Gluhaka 13, 49282 Konjščina; tel: 049 502 612, fax: 049 465 905, www.konjscina.hr, e-mail: opcina.konjscina@kr.htnet.hr
Ostali vlasnici Općina Konjščina
Kontakt ostalih vlasnika Mirko Krznar - općinski načelnik
Moguće dodatno proširenje zone (ha) da/ne da
Prostorni plan (opis i godina donošenja) da
Potrebna izrada plana nižeg reda da/ne da
Detaljni plan (nije propisan/u izradi)  
Moguće djelatnosti proizvodno-uslužne (nije   precizno definirano) 
Dozvoljeno spajanje/ razdvajanje parcela da/ne  
Max brutto izgrađenost površine 40%
Max iskoristivost površine  
Max broj katova/visina građevine ( m)  
Pristup do parcele-opis Da - Državna  cesta  D-24 te  nerazvrstana cesta 
LOKACIJA
Strateški položaj (opis) Zona se nalazi neposredno uz državnu cestu D24 (Zabok – Konjščina)
  Lokacija je smještena zapadno od centra naselja Konjščina uz državnu cestu D24. Do čvora autoceste Zagreb – Varaždin (Komin) lokacija je udaljena 15,9 km. Južno od zone prolazi željeznička pruga Zagreb – Varaždin.
Blizina urbanog centra km Zabok - 26 km; Krapina – 35 km
Vrsta i nosivost tla  
Konfiguracija terena (opis) blago brežuljkasti teren
Zona u vodozaštitnom području da/ne  
Zona u potencijalno poplavljenim područjima  
Klimatska obilježja  kontinentalno-humidni tip klime koji karakteriziraju umjereno topla ljeta, dosta kišovita i hladne zime
Postojeći investitori/ gospodarstveni čimbenici  
1. Plinacro - MRS Konjščina - cjevovodni transport, proizvodnja plina
VRSTA PRIJENOSA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja da
Prodaja da
Najam  
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) Općina Konjščina  preuzima obvezu posrednika 
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 40 - 45  kuna/ čhv. 70 kn /m2
CIJENE
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja da
Prodaja da
Najam  
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) Općina Konjščina  preuzima obvezu posrednika 
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 40 - 45  kuna/ čhv. 70 kn /m2
INFRASTRUKTURA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja da
Prodaja da
Najam  
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) Općina Konjščina  preuzima obvezu posrednika 
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 40 - 45  kuna/ čhv. 70 kn /m2