Klanjec

OPIS
Županija Krapinsko zagorska županija
Regija Sjeverozapadna Hrvatska
Grad/ općina Grad Klanjec
Ime poslovne zone Poslovna zona "Lepoglavec II"
Kontakt ponuđača/agenta Grad Klanjec, Trg mira 11, 49290 Klanjec; tel: 049 550 615, fax: 049 550 324, www.klanjec.hr, e-mail: grad-klanjec@kr.t-com.hr
Sveukupna površina zone (ha) 3,0 ha
Ime većinskog vlasnika Grad Klanjec
Površina zemljišta u ha. većinskog vlasnika 3,0 ha
Broj parcele 9
Vlasnički list (broj): 1/1 Grad Klanjec
Katastarski(posjedovni) izvadak: u tijeku provedba parcelacije
Vrsta vlasništva ( vlasništvo, pravo gradnje) javno vlasništvo
Kontakt većinskog vlasnika Grad Klanjec, Trg mira 11, 49290 Klanjec; tel: 049 550 615, fax: 049 550 324, www.klanjec.hr, e-mail: grad-klanjec@kr.t-com.hr
Ostali vlasnici nema
Kontakt ostalih vlasnika nema
Moguće dodatno proširenje zone (ha) da/ne da
Prostorni plan (opis i godina donošenja) Prostorni plan grada Klanjca 2008.
Potrebna izrada plana nižeg reda da/ne da
Detaljni plan (nije propisan/u izradi) ne postoji obveza izrade
Moguće djelatnosti proizvodne, pretežito industrijske i zanatske
Dozvoljeno spajanje/ razdvajanje parcela da/ne  
Max brutto izgrađenost površine kis 1,20
Max iskoristivost površine kig 0,50
Max broj katova/visina građevine ( m) 7,0 m
Pristup do parcele-opis direktna sa prometne površine
LOKACIJA
Strateški položaj (opis) Zona se nalazi u jugozapadnom dijelu Klanjca uz županijsku cestu Klanjec-Zaprešić ŽC 2186 i naselje Lepoglavec. Namijenjena je proizvodnim djelatnostima, pretežno industrijskim i zanatskim.
Blizina urbanog centra km Zabok - 19 km, Krapina - 40 km
Vrsta i nosivost tla  
Konfiguracija terena (opis)  
Zona u vodozaštitnom području da/ne  
Zona u potencijalno poplavljenim područjima  
Klimatska obilježja  kontinentalno-humidni tip klime koji karakteriziraju umjereno topla ljeta, dosta kišovita i hladne zime
Postojeći investitori/ gospodarstveni čimbenici  
VRSTA PRIJENOSA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja kupnja/najam
Prodaja nije utvrđena
Najam nije utvrđen
Pravo gradnje (broj godina) nije utvrđeno
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)  
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija  
CIJENE
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja kupnja/najam
Prodaja nije utvrđena
Najam nije utvrđen
Pravo gradnje (broj godina) nije utvrđeno
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)  
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija  
INFRASTRUKTURA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja kupnja/najam
Prodaja nije utvrđena
Najam nije utvrđen
Pravo gradnje (broj godina) nije utvrđeno
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)  
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija