Zajednički porezi

1. Porez na dohodak

Osnovica je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka.
Stope: 12% do 26.400 godišnje
25% od 26.400 do 105.600 godišnje
40% iznad 105.600 godišnje

2. Porez na promet nekretnina

Plaća se na tržišnu vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Iznosi 5%.