Gradski ili općinski porezi

1. Prirez porezu na dohodak

Porezna osnovica je porez na dohodak.
Porezna stopa: općina do 10%, grad ispod 30.000 stanovnika do 12%, grad iznad 30.000 stanovnika do 15%, Grad Zagreb do 30%.

2. Porez na potrošnju

Plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.
Porezna stopa iznosi do 3%.

3. Porez na kuće za odmor

Porezna osnovica je četvorni metar korisne površine, plaća se u godišnjem iznosu koji propisuje grad ili općina. Iznosi od 5 do 15 kuna.

4. Porez na tvrtku ili naziv

Plaća se u godišnjem iznosu koji propisuju općina ili grad. Iznosi do 2.000 kuna.

5. Porez na korištenja javnih površina

Porez na javnu površinu koja se koristi. Što se smatra javnom površinom propisuje općina ili grad. Visinu poreza također propisuje općina ili grad.