Plinofikacija

Ukupna dužina mreže na području Krapinsko-zagorske županije iznosi 2.120 km. Plinom se opskrbljuju 29.760 potrošača. Najniži je stupanj plinofikacije, 8%, u općini Hraščina, dok je najveći stupanj u Zaboku (90%). Prosječan broj priključaka na 100 stanovnika je 19.

Tabela 17. Distributeri plina u Krapinsko-zagorskoj županiji, 2013. godina

OPIS DUŽINA MREŽE u km POTROŠAČI
PLIN KONJŠČINA d.o.o. 331 4.988
KRAKOM d.o.o. 457 5.236
KOMUS d.o.o. – u stečaju 242,1 5.042
ZELENJAK d.o.o. 310 2.599
ZAGORSKI METALAC d.o.o. 424 9.045
HUMPLIN d.o.o. 356 2850
UKUPNO 2.120,10 29.760

Izvor: KZŽ

Tabela 18. Cijene loživog ulja i plina za industriju u US$, prvi kvartal 2015.

Država Loživo ulje po toni Plin ( MWh GCV)
Češka 279,23 42,80
Mađarska 490,29 51,16
Italija 455,59 ..
Slovačka 332,65 44,16
Njemačka 320,00 44,61

Izvor: Key World Energy Statistics, International Energy Agency, 2015.

Tabela 19. Cijene plina u Krapinsko-zagorskoj županiji, bez PDV-a, 2014. godina

Distributer Cijena/kn
Gradska plinara Krapina 9,84
Zelenjak plin 9,84
Plin Konjščina 9,84
Zagorski metalac 9,84

Izvor: Tvrtke