Obrazovanje

Obrazovni sustav Krapinsko-zagorske županije koji derivira iz sustava jedinstvenog za Republiku Hrvatsku, proizvodi kvalitetnu radnu snagu kombinirajući teorijski dio nastave s praktičnim dijelom čime se povezuju poslodavci i obrazovni sustav. Blizina Zagreba nudi alternativu dostupnim obrazovnim programima u Županiji i predstavlja dodatan izvor kvalitetne radne snage.

U Krapinsko - zagorskoj županiji djeluje 10 srednjih škola koje provode programe trogodišnjeg, četverogodišnjeg i petogodišnjeg obrazovanja. Srednje škole su organizirane kao gimnazije, strukovne, umjetničke (glazbene, likovne) i gospodarske škole. Jedna srednja škola je isključivo samo gimnazija (u Zaboku), jedna je isključivo glazbena, a ostale imaju kombinirane programe u četverogodišnjem, trogodišnjem ili dvogodišnjem trajanju. 

Vrsta i programi obrazovanja koji se provode u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije raznoliki su i obuhvaćaju gimnazije, umjetničke, strukovne te obrtničke škole u vremenskom trajanju od 3 te dvije godine obrazovanja. Škole s gimnazijskim programima provode obrazovanje općeg, jezičnog te prirodoslovno-matematičkog smjera. Nadalje, provode se strukovni programi za zanimanja ekonomist, komercijalist, hotelijersko-turistički tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist za koje obrazovni program traje četiri godine, kao i programi obrazovanja za tehničare za mehatroniku, tehničara za računalstvo, arhitektonskog te građevinskog tehničara. 

Osim toga, srednjoškolske institucije obrazuju i za zanimanja agrotehničar, potom za zanimanje tehničara za logistiku i špediciju, upravnog referenta, za medicinske sestre (škola traje pet godina), fizioterapeutske, farmaceutske tehničare te  zubotehničare. Provode se i trogodišnji programi obrazovanja za zanimanja: cvjećar, vrtlar, prodavač, grafičar pripreme, dorade i tiska, kuhar i konobar, zatim za zanimanja CNC operater, automehatroničar, bravar, elektrotehničar, elektroinstalater, elektromehaničar, instalater grijanja i klimatizacije, plinoinstalater, potom  za zanimanja soboslikar, zidar, tesar, monter suhe gradnje, rukovatelj građevinskih i rudarskih strojeva, keramičar, klesar, strojobravar, tokar, stolar, kao i za zanimanja frizer i kozmetičar. Također se provode i programi obrazovanja u sektoru umjetnosti (likovne, glazbene), sektoru grafičke tehnologije i audiovizualnog oblikovanja ( web dizajner, medijski tehničar, grafičar pripreme, dorade i tiska) te odjeći ( šivač odjeće). 

Tabela 3. Obrazovni programi srednjih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji

Komercijalist Mehaničar građevinskih i rudarskih strojeva
Ekonomist Industrijski dizajner
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom Tehničar za logistiku i špediciju
Tehničar za računalstvo Elektromehaničar
Tehničar za mehatroniku Elektroinstalater
Računalni tehničar za strojarstvo Strojobravar
Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima Bravar

Visoka učilišta nalaze se u tri grada Krapinsko-zagorske županije, tj. u Krapini, Pregradi i Zaboku. Studiji u Pregradi i Zaboku organizirani su kao dislocirani odjeli visokih učilišta iz drugih županija. Naime, u Pregradi trenutno djeluje dislocirani studij Sestrinstva Medicinskog fakulteta u Osijeku (prostori Srednje škole Pregrada). Također, u Zaboku djeluje dislocirani studij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci,  dislocirani studij Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu (voditeljstvo studija u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Zabok), potom dislocirani studij Učiteljskog fakulteta Osijek te Visoke poslovne škole Višnjan. U akademskoj godini 2013./2014. na ovim je fakultetima ukupno 1.601 student.

U području neformalnog obrazovanja u Krapinsko-zagorskoj županiji djeluje više institucija većinom pučkih otvorenih učilišta te privatne obrazovne institucije više od 30 programa osposobljavanja i obrazovanja odraslih.