Usluge vezane uz malo i srednje poduzetništvo (MSP)

Zagorska razvojna agencija potporna je institucija za malo i srednje poduzetništvo, a svojim uslugama unapređuje poduzetničko okruženje u Županiji. Odjel za malo i srednje poduzetništvo, kroz usluge koje pruža klijentima, usmjeren je na povećanje konkurentnosti lokalnih gospodarstvenika s ciljem postizanja višeg stupnja društveno gospodarske razvijenosti.

Usluge koje Odjel za malo i srednje poduzetništvo pruža su:

  • savjetovanje i informiranje
  • izrada poslovnih planova i investicijskih studija
  • izrada Cost-benefit analiza i studija izvodljivosti
  • edukacije
  • priprema prijava na regionalne, nacionalne i EU programe
  • izdavanje jamstava u sklopu Lokalnog jamstvenog fonda i Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji