Savjetovanje i informiranje

Jedna od usluga Zagorske razvojne agencije, Odjela za malo i srednje poduzetništvo je i objedinjavanje informacija i stavljanje istih na raspolaganje interesnim skupinama kako bi ih što bolje mogli iskoristiti u svom poslovanju. Te su usluge besplatne, a odnose se na:

  • Financijsko tržište – informiranje o iskorištavanju povoljnih financijskih mogućnosti u skladu s potrebama poduzetnika, a odnose se na projekte poticanja malog i srednjeg poduzetništva od strane ministarstva i ostalih potpornih institucija na regionalnoj i državnoj razini
  • Bespovratna sredstva – informiranje o lokalnim, nacionalnim i internacionalnim projektima i programima razvoja usmjerenih ka smanjenju regionalnih razvojnih nejednakosti i jačanja razvojnog potencijala
  • Mogućnosti suradnje – upoznavanje stranih tržišta te suradnja malih i srednjih poduzeća s velikim gospodarskim subjektima na lokalnoj i regionalnoj razini
  • Informacije o edukacijama, skupovima, seminarima, radionicama, prezentacijama, konferencijama i slično
  • Informacije o tehnološkom razvoju na području aktivnosti malih i srednjih poduzeća – nove tehnologije i proizvodi, mogućnosti transfera tehnologije