Lokalna jamstvena shema

Lokalni jamstveni fond osnovan je 2006. godine kao instrument za pružanje potpore malom i srednjem poduzetništvu. Cilj Jamstvenog fonda je osigurati financijska sredstva kroz jamstveni depozit, a koja se koriste kao kolateral za kvalitetne poduzetničke projekte koji su u skladu s Regionalnim operativnim programom Krapinsko zagorske županije.

Zagorska razvojna agencija upravlja jamstvenom shemom Krapinsko zagorske županije. Više informacija možete pronaći u izborniku jamstva.