Županijske sheme

Pravilnik

Zahtjev

Izdane garancije

Lokalni jamstveni fond - Hodogram

O lokalnom jamstvenom fondu

Lokalni jamstveni fond osnovan je 2006. godine kao instrument za pružanje potpore malom i srednjem poduzetništvu. Cilj Jamstvenog fonda je osigurati financijska sredstva kroz jamstveni depozit, a koja se koriste kao kolateral za kvalitetne poduzetničke projekte koji su u skladu s Regionalnim operativnim programom Krapinsko zagorske županije.

Posebni  ciljevi poduzetnika očituju se u stjecanju prava na ostvarenje kredita po povoljnijim uvjetima od standardnih na financijskom tržištu, a sve na način i pod uvjetima određenim u Pravilniku za upravljanje jamstvenom shemom te aktima poslovnih banaka kojima se reguliraju način i uvjeti dodjele kredita.

U sklopu Jamstvenog fonda, ZARA je zaključila ugovore o poslovnoj suradnji sa slijedećim bankama:

  • Privredna banka Zagreb d.d. – Podružnica Krapina
  • Raiffeisenbank Austria d.d. – Podružnica Zaprešić
  • Societe Generale – Splitska banka d.d. – Poslovnica Varaždin
  • Zagrebačka banka d.d. – Poslovni centar Zagorje
  • OTP banka d.d. Zagreb
  • Hypo Alpe – Adria Bank d.d. Zagreb
  • Erste banka d.d.