Planovi i izvješća

2013. - Godišnje izvješće o radu
2013. - Zaključak o prhvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu
         2013. - Odluka o utvrđivanju Godišnjeg izvještaja
            2013. - GFI
  2013. - Bilješke uz financijske izvještaje
  2013. -  Odluka o raspodjeli dobiti
  2013. - Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
             2014. - Godišnje izvješće o radu
 

2014. - Odluka o utvrđivanju Godišnjeg izvještaja o radu

  

2014. - Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu

            

2014. - Plan rada

         

2014. - Odluka o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana

            

2014. - Izmjene i dopune Financijskog plana

 
     

2014. - Izmjena Plana rada

 
  

2014. - GFI 

 
        

2014. - Bilješke uz financijske izvještaje

 
        

2014. - Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja

    2014. - Odluka o raspodjeli dobiti
 

2015. - Financijski plan

            

2015. - Odluka o prihvaćanju Financijskog plana

 

2015. - Realizacija financijskog plana

 

2015. - Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji financijskog plana

            

2015. - Plan rada

       

2015. - Odluka o prihvaćanju Plana rada

 

2015. - Godišnje izvješće o radu

 

2015. - Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu

            

2015. - Financijski plan - I. izmjena

  

2015. - GFI - Bilješke uz financijske izvještaje - Odluke

         

2016. - Plan rada

 

2016. - Odluka o prihvaćanju Plana rada

  2016. - Godišnje izvješće o radu
  2016. - Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu
  2016. - Polugodišnje izvješće
  2016. - Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća
 

2016. - Plan prihoda i rashoda

  2016. - Plan prihoda i rashoda - 1. izmjena
  2016. - Plan prihoda i rashoda - 2. izmjena
  2016. - Realizacija plana prihoda i rashoda
            

2016. - Odluka o prihvaćanju Plana prihoda i rashoda 

  2016. - Odluka o prihvaćanju 1. izmjena Plana prihoda i rashoda
  2016. - Odluka o prihvaćanju 2. izmjena Plana prihoda i rashoda
  2016. - Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji financijskog plana

            

2016. - Pravilnik o radu                                                                    
 

2016. - Pravilnik o korištenju službenog automobila    

te privatnih osobnih vozila u službene svrhe,

mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica,

sredstava reprezentacije te odobravanja službenih

putovanja

 
  2016.- Izvješće o realizaciji plana nabave bagatelne vrijednosti  
 

2016.- Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji plana bagatelne nabave 

 
  2016.- GFI  
  2016.- GFI- Bilješke uz financijske izvještaje  
  2016.- GFI- Odluke o prihvaćanju  
  2016.- Odluka o raspodjeli dobiti  
 

2017. - Financijski plan

  2017. - I. izmjena financijskog plana 
  2017. - Odluka o prihvaćanju Financijskog plana
  2017. - Plan rada
  2017. - Odluka o prihvaćanju Plana rada
  2017. - Polugodišnje izvješće za 2017. godinu
2017. - Odluka o utvrđivanju polugodišnjeg izvješća
  2017. - II. izmjena financijskog plana
  2017.  Godišnji financijski izvještaj poduzetnika
  2017.  Bilješke
2017.  Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
2017. Odluka o raspodjeli dobiti
  2017.  Godišnje izvješće o radu
2017.  Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća 
  2017.  Plan nabave_Izvršenje
2017.  Odluka o prihvaćanju izvješća 
  2017.  Godišnje izvješće o izvršenju plana prihoda i rashoda 
2017.  Odluka o prihvaćanju izvješća o realizaciji financijskog plana
   
 
 

2018. - Plan rada 

2018. - Financijski plan
  2018. - I. Izmjene Plana prihoda i rashoda 
2018. - Plan rada_odluka
2018. - Plan prihoda i rashoda_odluka