O nama

Zagorska razvojna agencija d.o.o. osnovana je 2006. godine od strane Krapinsko zagorske županije. Aktivnosti Zagorske razvojne agencije odnose se na područje Krapinsko zagorske županije, a usmjerene su na sektor poduzetništva, ruralnog i regionalnog razvoja, turizma te upravljanja fondovima Europske unije. U našim aktivnostima usko surađujemo sa regionalnim i lokalnim vlastima, potpornim institucijama, civilnim društvom te privatnim i javnim poduzećima.

Zagorska razvojna agencija d.o.o. potporna je institucija za razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva. Usmjerena je na identifikaciju razvojnih prilika, pripremu i provođenje projekata i razvojnih programa te se bavi promidžbom Krapinsko – zagorske županije.

Poduzetnicima Zagorska razvojna agencija pruža usluge praćenja natječaja za financiranje projekata raspisanih od strane ministarstava Republike Hrvatske, fondova RH i fondova Europske unije kao i savjetničku podršku u svim fazama poslovnog rasta i razvoja.

Jedinicama lokalne samouprave, Zagorska razvojna agencija pruža usluge informacijskog savjetovanja te se bavi poslovima privlačenja stranih investitora i pruža usluge info – točke o financijskom tržištu.

Naši su ciljevi:

  1. biti glavni izvor informacija o poslovnim prilikama
  2. usuglašavati potrebe poduzetnika sa novim mogućnostima na tržištu
  3. postati podrška privlačenju stranih ulaganja
  4. identificirati zapreke daljnjeg razvoja i ponuditi efektivna rješenja
  5. profilirati Krapinsko – zagorsku županiju kao odredište koje spaja posao i užitak

Naša je vizija:

Zagorska razvojna agencija d.o.o. je pokretač i promotor održivog društvenog i ekonomskog razvoja Krapinsko-zagorske županije temeljenog na partnerstvu.

Misija poslovanja Zagorske razvojne agencije d.o.o.:

Kao regionalna razvojna agencija Krapinsko-zagorske županije, Zagorska razvojna agencija kreativan je partner koji prepoznaje originalnost poslovnih ideja u skladu s vizijom razvoja Županije. Angažiranjem svojih resursa potičemo razvoj održivog poslovnog okruženja predvođenog modernim društvom koje je bazirano na fleksibilnoj i educiranoj radnoj snazi. Koristimo svoje potencijale i  potičemo inovativnost i sinergiju u ekonomskom i društvenom razvoju Županije. Svojim partnerima nudimo kvalitetnu uslugu koju komuniciramo jasno, profesionalno i s punim povjerenjem.