Kontakti

Ured direktora

Karolina Barilar, dipl.oec.
Direktorica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00 385 (0) 91 329 2534
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Helena Matuša, dipl.oec.
Pomoćnica direktorice
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00 385 (0) 91 329 2535
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Davorka Pogačić
Administrativna tajnica
 
Tel: 00385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina

 

Odjel za opće, administrativne, financijske i kadrovske poslove

Gordana Ana Dijaković, bacc.oec.
Voditeljica odjela
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00 385 (0) 91 329 3339
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Marina Jurinjak, bacc.inf.
Viša stručna suradnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 91 329 3348
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 

Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu

Martina Jantol Županić, dipl.pol.
Voditeljica odjela
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 91 329 2536
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Damir Strejček, dipl.oec.
Upravitelj poduzetničkom potpornom infrastrukturom
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 493 5246
e-mail: damir@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Željka Grmovšek, mag.oec.
Savjetnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 362 0793
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Ingrid Jakopec, mag.oec.
Viša stručna suradnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 269 3130
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Tea Ban, mag.oec.
Stručna suradnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 393 7029
e-mail: tea@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 

Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte

Ivana Šalković, mag.pol.
Viša savjetnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 492 5827
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Silvija Pavić, mag.geogr.
Viša stručna suradnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 91 611 5621
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Draženka Grah, mag.oec.
Viša savjetnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 255 1806
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Anamarija Jerneić, mag.oec.
Viša stručna suradnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 269 3131
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Ivana Bobovečki, mag.oec.
Viša stručna suradnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 362 0792
e-mail: ivana@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina