Kontakti

Ured ravnatelja

Karolina Barilar, dipl.oec.
Ravnateljica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00 385 (0) 91 329 2534
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Helena Matuša, dipl.oec.
Zamjenica ravnateljice
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00 385 (0) 91 329 2535
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
 

Odjel za opće, administrativne, financijske i kadrovske poslove

Gordana Ana Dijaković, bacc.oec.
Voditeljica odjela
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00 385 (0) 91 329 3339
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Martina Petrović, univ.bacc.oec.
Viša stručna suradnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00 385 (0) 49 301 290 
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
 

Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte

Ivana Šalković, mag.pol.
Viša savjetnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 492 5827
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Silvija Pavić, mag.geogr.
Viša stručna suradnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 91 611 5621
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Anamarija Koprek, mag.oec.
Savjetnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 269 3131
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
 
Željka Grmovšek
Viša savjetnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 362 0793
e-mail: zeljka@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
 
Maja Flegar
Stručna suradnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 362 0792
e-mail: maja@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
 
Mirela Behin, mag.pol.univ.spec.polit.
Viša stručna suradnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 529 0892
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Ivana Cujzek, mag.pol.
Viša stručna suradnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 529 0894
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina