Jednostavna nabava

 

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

 Plan nabave NN

  Prva izmjena i dopuna plana nabave

 

 Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

 Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave