Jednostavna nabava

 

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

 Plan nabave NN

  Prva izmjena i dopuna plana nabave

 

 Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

 Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

 

NABAVA PROMOTIVNIH FILMOVA u okviru projekta ENTER- Entrepreneurship for Employment

 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 Odluka o poništenju postupka

 

NABAVA SAVJETODAVNIH I KONZULTANTSKIH USLUGA - PROJEKT RIDE&BIKE II

 Poziv na dostavu ponude

 Ponudbeni list

 Troškovnik

 Specifikacije i opis usluge

 Pitanja i odgovori 1

 Pitanja i odgovori 2 

 

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

  Plan nabave za 2019.

  Plan nabave 2019

 

 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

REGISTAR UGOVORA

 Registar ugovora

 Registar ugovora