Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti izvođenja građevinsko obrtničkih radova na uređenju poslovnih prostora u Krapini

 • Izvješće o bagatelnoj nabavi 2014.
 •   2015. - Plan nabave bagatelne vrijednosti
    2015. - I. izmjene Plana nabave bagatelne vrijednosti
          2015. - II. izmjene Plana nabave bagatelne vrijednosti
    2015. - Izvješće o realizaciji Plana bagatelne nabave
    2015. - Odluka o prihvaćanju plana nabave
    2015. -  Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Plana nabave
 •   2016. - Plan nabave bagatelne vrijednosti
    2016. - I. izmjene Plana nabave bagatelne vrijednosti
    2016. - II. izmjene Plana nabave bagatelne vrijednosti
 •   2016. - Odluka o prihvaćanju plana nabave
    2016. - Odluka o prihvaćanju I. izmjena Plana nabave
    2016. - Odluka o prihvaćanju II. izmjena Plana nabave
 •   2017. - Plan nabave bagatelne vrijednosti
    2017. -  Odluka o prihvaćanju Plana nabave
 • 2017. Odluka o odabiru- Nabava usluge neovisne vanjske revizije

  2017. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
   
 • 2017. I. izmjena Plana nabave za 2017. godinu
 •   
        

  2017. II. izmjena Plana nabave za 2017. godinu

 •   2018. - Plan nabave
     
  2018. - Plan jednostavne nabave_odluka
     
    1. IZMJENE PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU