Javna nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi 01.01.2012.-31.12.2012.

Registar ugovora o javnoj nabavi do 30.06.2013.

Registar ugovora o javnoj nabavi 01.01.2013.-31.12.2013.

Registar ugovora o javnoj nabavi do 30.06.2014.

Registar ugovora o javnoj nabavi 01.01.2014.-31.12.2014.

Registar ugovora o javnoj nabavi do 30.06.2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi od 01.01.2015.-31.12.2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi do 30.06.2016.

  Registar ugovora o javnoj nabavi od 01.01.2016.-31.12.2016.
Registar ugovora o javnoj nabavi od 01.01.2017.-30.06.2017.
Registar ugovora o javnoj nabavi od 01.01.2017.-31.12.2017.

 

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) objavljujemo da Zagorska razvojna agencija d.o.o. kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi glave III., poglavlja 8, Zakona sa slijedećim gospodarskim subjektima:  

1. Bravarija Barilar d.o.o., Krapina, Tkalci 57A, OIB:55739381246

2. TPK Orometal d.o.o., Oroslavje, Milana Prpića 118, OIB: 59467867961