Čime se bavimo

Glavne aktivnosti Zagorske razvojne agencije:

Poduzetništvo

 1. poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva
 2. upravljanje lokalnim jamstvenim fondom,
 3. organiziranje edukativnih seminara i radionica za poduzetništvo
 4. pomoć pri organiziranju povezivanja poduzetnika u clustere, asistencija i savjetovanje
 5. upravljanje postojećim i novim razvojnim programima na regionalnoj, nacionalnoj i EU razini
 6. poslovno informiranje i promocija ulaganja, poslovno i razvojno savjetovanje
 7. Upravljanje One Stop Service Centrom za privlačenje ulaganja

Regionalni razvoj

 1. identifikacija razvojnih prilika, projekata i razvojnih programa: priprema, izrada i praćenje poslovnih i razvojnih programa, financijski menadžment i financiranje, praćenje izvedbe programa, praćenje, analiza i izvještavanje o gospodarskim kretanjima
 2. županijska razvojna strategija: praćenje provedbe, aktualizacija podataka i baze razvojnih projekata, izvještavanje
 3. formiranje regionalnih klastera
 4. vođenje brige o ljudskim potencijalima (udruge)
 5. interinstitucionalno povezivanje sa svrhom mobiliziranja resursa i njihove koordinacije u strateškim sektorima

Upravljanje fondovima EU

 1. praćenje programa EU, priprema, organizacija i implementacija projekata
 2. savjetovanje o mogućnostima i izvorima financiranja
 3. provedba edukacija

Turizam

 1. promidžba Krapinsko-zagorske županije: izdavanje informativnih i promotivnih materijala, kontakti s međunarodnim institucijama, europskim regijama, regionalnim razvojnim agencijama, stranim investitorima
 2. razvoj selektivnih oblika turizma
 3. poticanje razvoja kontinentalne turističke ponude

Ruralni razvoj

 1. poticanje osnivanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva
 2. savjetodavna uloga kod osnivanja, mogućnosti financiranja, udruživanja