Usvojena Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020.

02/01/2018

Na 7. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 21. prosinca 2017. godine, na prijedlog Gradonačelnika Grada Zagreba, usvojena je Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine.

 

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine izrađena je u skladu s propisanim uvjetima i u suradnji sa svim ključnim dionicima razvoja na svim razinama, a njeno donošenje je preduvjet za korištenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u programskom razdoblju u kojem se nalazimo. To se posebice odnosi na iznos od 915 milijuna kuna bespovratnih sredstava alociranih iz mehanizma Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) koji je namijenjen za financiranje najvažnijih i najspremnijih projekata.

 

Izradu Strategije koordionirao je Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, uz značajan doprinos svih dionika uključivši županije i gradove u obuhvatu Urbane aglomeracije Zagreb, članove Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb i članove Radne skupine.

 

Usvojenu Strategiju možete pronaći na web stranici Grada Zagreba i na linku.