Usvojena ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE PREMA STUPNJU RAZVIJENOSTI, te UREDBA O INDEKSU RAZVIJENOSTI

08/01/2018

01. siječnja 2018. godine usvojena je ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE PREMA STUPNJU RAZVIJENOSTI, koja je objavljena u Narodnim novinama NN 132_2017- https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_131_3014.html.

 

Također, u Narodnim novinama NN 131_2017 objavljena je i UREDBA O INDEKSU RAZVIJENOSTI

(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_131_3014.htmlhttps:/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_131_301) kojom se propisuju pokazatelji za izračun indeksa razvijenosti, izračun vrijednosti indeksa razvijenosti i druga pitanja s tim u vezi. Uredba je na snazi od 28. prosinca 2017. godine.

 

Indeks razvijenosti izračunava se na temelju sljedećih pokazatelja:

1. stope nezaposlenosti

2. dohotka po stanovniku

3. proračunskih prihoda jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku

4. općega kretanja stanovništva

5. stope obrazovanosti

6. indeksa starenja.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, predstavilo je novi izračun vrijednosti indeksa razvijenosti u STUDIJI-EVALUACIJA POSTOJEĆEG I PRIJEDLOG NOVOG MODELA ZA IZRAČUN INDEKSA TE IZRAČUN NOVOG INDEKSA RAZVIJENOSTI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ

(https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Regionalni%20razvoj/indeks%20razvijenosti//Studija_novi%20model%20indeksa%20razvijenosti_CLER.pdf)

Novim modelom izračuna indeksa razvijenosti nadograđena je demografska komponenta indeksa uvođenjem pokazatelja indeksa starenja i izmjenom stupnja obrazovanosti koje se sada utvrđuje u tercijarnom obrazovanju.

Obzirom na indeks razvijenosti, povećava se broj općina i gradova koji imaju status potpomognutog područja i to s 264 na 304.