Upitnik o ravnopravnosti spolova u Krapinsko-zagorskoj županiji

12/10/2018

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije (ŽPRS) započelo je s pripremama za izradu novog Akcijskog plana za ravnopravnost spolova u KZŽ za razdoblje do 2021. godine. Akcijski plan bit će usklađen s Europskom poveljom o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini kojoj je Krapinsko-zagorska županija pristupila 2015. godine.

Kako bi akcijski plan što kvalitetnije i fokusiranije odgovarao na potrebe i interese žena i muškaraca u Krapinsko-zagorskoj županiji te doveo do veće razine ravnopravnosti spolova pripremljen je upitnik koja se nalazi na linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbCbPdcLMedMxmuXx

CbxkVrofZsO6KNQne7CmBtBJrG3Hf7g/viewform?usp=pp_url

Anketa je anonimna te će njeni rezultati biti korišteni isključivo u svrhu pripreme Akcijskog plana.

Za sva pitanja vezano uz anketu možete nam se obratiti putem e-maila predsjednice ŽPRS Tajane Broz - tajuska@gmail.com.

Zahvaljujemo Vam na ispunjavanju ankete!