Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

09/03/2018

Objavljen je otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstva. Kroz ovaj natječaj, ukupne vrijednosti 300.000.000,00 kn financirat će se projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa. Projekti će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena novim načinima kombiniranja produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada dječjih vrtića s ciljem veće dostupnosti usluga i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

• DJEČJI VRTIĆI sukladno popisu (Ministarstva znanosti i obrazovanja)

• Jedinice lokalne samouprave

Prijavitelj može u okviru Poziva dostaviti jedan projektni prijedlog. JLS u svojstvu prijavitelja može istovremeno biti partner u drugom projektu, dok se dječji vrtić može prijaviti na Poziv samo kroz jednu projektnu prijavu u ulozi prijavitelja ili partnera.

INTENZITET POTPORE: 100% prihvatljivih troškova

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kuna

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kuna

Planirano trajanje projekta je od 24 do 30 mjeseci.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Tekst Poziva dostupan je na relevantnim mrežnim stranicama za strukturne fondove: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/ http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/6853/