Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

30/12/2016

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“.

Opći cilj ovog Poziva je unaprijediti različite vrste pismenosti (digitalne, čitalačke, medijske, matematičke) kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Specifični je cilj poziva povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, a najviši 1.500.000,00 HRK. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova, a korisnicima odobrenih projekata isplaćuje se predujam u iznosu do 40% ukupne vrijednosti projekta.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su osnovne i srednjoškolske ustanove, a partnerstvo je obavezno, s time da partneri mogu biti školske ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, visoka učilišta i znanstvene organizacije, trgovačka društva, dječji vrtići, javne ustanove za kulturne djelatnosti te ustanove za obrazovanje odraslih.

Natječaj je otvoren do 27.03.2017. godine, a svu dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku.