Turistička ponuda destinacije Zagorje-Bajka na dlanu

11/04/2019

Zagorje-bajka na dlanu je najuspješnija destinacija kontinentalne Hrvatske.

Turistički film o raznolikoj ponudi destinacije Zagorje-Bajka na dlanu u cijelosti možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=gvE4uyWHO4E&t=2s