Transnacionalni program Dunav – natječaj

13/10/2017

Transnacionalni program Dunav (DTP) raspisuje natječaj za potporu projektima u tematskim područjima Strategije EU za dunavsku regiju (EUSDR) – Seed Money Facility (SMF). Sve prijave moraju razvijati kompleksne strateške transnacionalne projekte u skladu s EUSDR. Za ovaj natječaj osigurano je 1.530.000,00 EUR, a limit sredstava po projektu iznosi 50.000,00 EUR, uz EU sufinanciranje od 85% (42.500,00 EUR). 

Natječaj je otvoren 2.10.2017. – 7.12.2017., a preporučeno je slanje nacrta projekta koordinaciji za relevantno prioritetno područje do 8.11.2017.

Maksimalni broj odobrenih projekata po prioritetnom području je 3 (ukupno moguće 36 odobrenih projekata), a zadano trajanje projekta je 12 mjeseci. Program uključuje 12 prioritetnih područja:

 • Okolišni rizici
 • Biodiverzitet, pejsaž, kvaliteta zraka i tla
 • Kvaliteta vode
 • Društvo znanja
 • Ljudi i vještine
 • Kompetitivnost
 • Institucijski kapaciteti i suradnja
 • Sigurnost
 • Mobilnost Željeznica-Ceste-Zrak
 • Mobilnost Vode
 • Kultura i turizam, ljudi k ljudima
 • Održiva energija

Prihvatljivi prijavitelji su lokalna, regijska, nacionalna javna tijela, EGTCi, međunarodne organizacije i privanta (neprofitna) tijela. Partnerstva za prijave zahtijevaju minimalno dva partnera iz dvije države programskog područja, a maksimalno pet partnera. Programsko područje obuhvaća sljedeće države: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Njemačka (Baden-Württemberg i Bavarska), Rumunjska, Slovačka, Slovenija i 5 zemalja ne-članica EU (Bosna i Hercegovina, Republika Moldavija, Srbija, Crna Gora, dijelovi Ukrajine).

Više informacija potražite ovdje.