Sažetak ključnih rezultata i zaključaka analize kapaciteta za povlačenje sredstava EU fondova na lokalnoj razini

29/05/2017

U okviru projekta IPA 2012 "Podrška unapređenju i daljnjem jačanju sustava izobrazbe za europske strukturne i investicijske fondove na regionalnoj i lokalnoj razini", provedena je analiza trenutačnih apsorpcijskih kapaciteta dionika za pripremu i provedbu projekata financiranih ESI fondovima.

 

Na temelju provedene analize identificirane su ključne prepreke s kojima se dionici suočavaju pri identifikaciji, pripremi, prijavi i provedbi razvojnih projekata.

 

Istraživanju se odazvalo 488 organizacija odnosno oko 32% upitanih korisnika europskih fondova i jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

 

Sažetak rezultata istraživanja nalazi sa ovdje.