Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a"

31/10/2017

Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Dana 26. listopada 2017. objavljeno je e-savjetovanje za poziv: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a“. Savjetovanje je otvoreno do 16. studenog 2017. godine.

Za sudjelovanje u e-savjetovanju ovog poziva kliknite na link.